Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Dysgu Ar-lein ac o Bell  -  Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr  -  Carol Ballard

Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr

Rwy’n fyfyriwr aeddfed (aeddfed iawn – bron yn Bensiynwr!) ac ar hyn o bryd rwy’n astudio’r cwrs MA mewn Astudiaethau Canoloesol fel Myfyriwr Dysgu o Bell. Pan adawais yr ysgol yn 1972, astudiais Wyddorau Planhigion ac yna PhD mewn Imiwnoleg. Ar ôl ychydig flynyddoedd ym maes ymchwil ôl-ddoethurol, gwnes gwrs TAR a threulio gweddill fy mywyd gwaith yn athro gwyddoniaeth ac yn ysgrifennu gwerslyfrau gwyddoniaeth.

Fodd bynnag, mae fy nghalon wedi bod yn y Celfyddydau erioed, yn enwedig Hanes a Hanes Celf. Yng nghefn fy meddwl, roedd gen i’r syniad erioed y buaswn, un dydd, yn gallu dilyn y diddordeb hwn, ac yn 2002 dechreuais astudio BA yn Y Dyniaethau. Pan orffennais hwn, gofynnais y cwestiwn ‘Beth nesaf?’ - a chwiliais am gwrs MA dysgo o bell mewn Astudiaethau Canoloesol.

Roedd angen iddo fod yn hyblyg, o ran y modylau a oedd ar gael ac o ran y gofynion ar fy amser – ni allaf gynnal patrwm astudio rheolaidd bob blwyddyn, ond rwy’[n dueddol o gael cyfnodau byr â digonedd o amser wedi’u gwasgaru gan gyfnodau lle mae’n rhaid i astudio ildio’r lle blaenaf! Wrth edrych ar yr holl gyrsiau a oedd ar gael – roedd Y Drindod yn ticio pob bocs – a phan siaradais gyda Janet Burton (Athro Hanes Canoloesol) roedd hi mor bositif, cyfeillgar a pharod i helpu, roedd y cyfan yn teimlo’n iawn i mi ac ni allwn aros i ddechrau arni.

Hyd yma, mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys ymchwilio i ymagweddau newydd (wel, newydd i mi, beth bynnag) i feddwl am Hanes Canoloesol a’r cyswllt, cymorth ac adborth ffantastig a gaf bob tro gan fy nhiwtor Oherwydd fy oed, nid yw ‘cynlluniau gyrfa’ wir yn berthnasol! Ond rydw i am barhau i astudio; Buaswn yn gweld ei eisiau’n ofnadwy pa bawn i’n rhoi’r gorau iddi. Pwy a ŵyr, efallai y gwnaf droi fy MA yn PhD!

Carol Ballard