Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Dysgu Ar-lein ac o Bell  -  Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr  -  Geraldine Heil

Beth a Ddywed Ein Myfyrwyr

Rwy’n wirioneddol caru bod yn fyfyriwr MA Seryddiaeth ac Astroleg Ddiwylliannol ac rwy’n teimlo’n ffodus iawn i ddysgu am bwnc mor wych ac yn y pendraw, cael cymhwyster ôl-raddedig yma yn Y Drindod Dewi Sant. Roedd y maes pwnc MA yn gymhelliant mawr i mi ac roeddwn yn hoffi’r syniad o allu astudio a pheidio â gorfod symud gan ei fod yn gweddu fy ffordd o fyw brysur. 

Rwy’n frwd iawn dros astudio Seryddiaeth ac mae’r opsiwn Dysgu o Bell yn rhoi’r cyfle i mi ddilyn fy hoff bwnc.  Rwy’n wirioneddol gwerthfawrogi cwrdd â phobl sydd â diddordeb yn yr un maes pwnc. Mae cynllun y rhaglen yn strwythuredig a threfnus iawn. Mae’r ffaith eich bod yn gallu ailwrando ar ddarlith yn arbennig o ddefnyddiol. 

Caiff llawer o wybodaeth ychwanegol ei darparu ar Moodle ac fe’i rhannir ynghyd â’r dolenni i’w chyrchu.    Mae llawer o adnoddau eraill ar gael i fyfyrwyr ac mae’r tiwtoriaid yn barod iawn i helpu a gwneud eu gorau er eich mwyn.  Maent yn rhoi cyngor da wedi’i seilio ar eu profiadau eu hunain ac yn ceisio eich helpu i osgoi’r maglau.  Hefyd, mae staff y llyfrgell wedi bod yn help arbennig wrth ddod o hyd i gyfnodolion academaidd i wneud fy mhrosiect ymchwil.

Gwnes fwynhau’r Ysgol Haf yn fawr a’r cyfle i gwrdd â’r tiwtoriaid a’r myfyrwyr eraill wyneb i wyneb. Cefais brofiad hollol wych ac rwy’n falch iawn i mi fynd.  Pe bawn yn gallu cynnig unrhyw gyngor i ddarpar fyfyriwr, y cyngor hwnnw fyddai rheolwch eich amser a pheidiwch â gadael traethodau tan y funud olaf!

Geraldine Heil