Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Arlwyo  -  Allfeydd Arlwyo Abertawe

Allfeydd Arlwyo Abertawe

Ar ein campysau yn Abertawe mae tri man gwerthu amrywiol ar gyfer arlwyo. Mae un o'r enw Caffi Tawe ar ein campws newydd ei adeiladu yn ardal boblogaidd iawn SA1. Mae un arall ar gampws Ysgol Burnes Abertawe, ac un ar gampws Coleg Celf Dinefwr sydd ill dau yng nghanol Dinas Abertawe.

Beth sydd ar gael ar eich Campws heddiw?

Amseroedd Agor Caffi Dynevor
Dydd Llun - Dydd Gwener
8.30yb – 3yp 

Amseroedd Agor Caffi Tawe, Campws SA1
Dydd Llun - Dydd Gwener
8.30yb – 4.30yp
Dydd Sadwrn
10yb – 2yp 

Caffi Cwtch, Campws Busnes Abertawe
Dydd Llun - Dydd Gwener
8.30yb – 3yp 

Adolygir pob amser agor yn gyson, a gallant newid yn dibynnu ar y cwymp yn y clwy traed ac anghenion busnes.
Mae ein Siop naid ar gael o ddydd Llun 26 Hydref yn Caffi Cwtch ar gampws busnes Abertawe, gweler isod am ragor o wybodaeth.

Siop Pop i Fyny

Swansea Christmas Catering Cym