Manufacturing Students at work

Yn PCYDDS, rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr o fyd diwydiant a gweithwyr proffesiynol er mwyn cyfoethogi’n darpariaeth o gyfleoedd dysgu i fyfyrwyr a staff fel ei gilydd. Mae cydnabod unigolion o fewn diwydiant drwy ein gwobr Athrawon Ymarfer er Anrhydedd yn un ffordd y gallwn sicrhau llwybrau ar gyfer rhannu gwybodaeth a sgiliau.

Fframwaith Athrawon Ymarfer

Mae ein rheng gyfredol o Athrawon Ymarfer yn ymdrin â llawer o agweddau ar y gwaith strategol, ac mae eu cynrychiolaeth wedi ei halinio’n benodol â blaenoriaethau strategol y Brifysgol.

Nid swydd â chyflog mo hon, ond mae’n gyfle i wneud gwahaniaeth i daith ein myfyrwyr a thrawsnewid bywydau. Mae cyfraniad ein Hathrawon Ymarfer yn galluogi myfyrwyr a staff i ddysgu, tyfu a ‘thalu ymlaen llaw’ i’r gymuned.

Enwebir Athrawon Ymarfer er Anrhydedd gan uwch aelodau o staff y Brifysgol (Deon neu’n uwch).  Mae’r enwebiad yn dilyn proses graffu drylwyr sy’n sicrhau y cynhelir safonau priodol wrth benodi’r enwebai ar gyfer rôl Athro Ymarfer.

Mae ein fframwaith Athrawon Ymarfer er Anrhydedd yn cynnig cyfleoedd i arbenigwyr diwydiannol a phroffesiynol drosglwyddo eu harbenigedd pwnc i’n myfyrwyr a ‘rhoi’n ôl’ i’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Rhestr o Athrawon Ymarfer er Anrhydedd Cyfredol
Rhif Teitl Enw Cyntaf Cyfenw Gwasanaeth Sefydliad / Proffesiwn
1 Professor Wang Aimin WISA
2 Dr Abdulraham Alzaagy IEH
3 Professor Neil Barron WISA
4 Mr Martin Bates IEH
5 Sir Peter Blake WISA
6 Dr Scott Boldt VC
7 Mr Paul Byard WISA
8 Professor David Cadman IEH/ INSPIRE/ HARMONY
9 Mr Andrew Cambell IMH
10 Mr Ian Cooper WISA
11 Mr John Darlington IEH
12 Ms Juliet Davenport IEH/ INSPIRE/ HARMONY
13 Dr Chris Davies WISA
14 Ms Nicola Davies WISA
15 Professor Peter Davies CBE, OBE. IEH/ INSPIRE/ HARMONY
16 Mr Steve Davies IEH
17 Professor Wendy Dearing WISA
18 Revd Dr Jeremy Duff IEH
19 Mr Richard Dunne VC
20 Mr John Edwards WISA
21 Mr Mark Eley WISA
22 Mr Alan Ereira IEH
23 Mr Paul Everson IEH
24 Dr Richard Granville WISA
25 Mr Andrew Griffiths IMH
26 Dr Hazel Hagger IEH
27 Dr Rhydian Harries WISA
28 Mr Christopher Hawker IMH
29 Professor Louise Hayward IEH
30 Ms Deborah Heenan IMH
31 Mr Chris Hopkins WISA / WIDI
32 Mr John Iley WISA
33 Ms Lisa Isherwood IEH  
34 Professor Uzo Iwobi OBE IEH
35 Mr Tony Juniper IEH/ INSPIRE/ HARMONY
36 Mr Saleem Asghar Kidwai OBE IEH 
37 Professor David Kirby IEH/ INSPIRE/ HARMONY
38 Dr Sneh Khemka IMH
39 Mr Maldwyn Lloyd Pope WISA
40 Professor Jan Koen Lomans WISA
41 Mr Chris Loyn WISA
42 Ms Karen MacKinnon WISA
43 Mr Domonic McVey WISA
44 Mr Steve Moore IMH
45 Dr John Morgan-Guy Vice Chancellor’s Office
46 Dr Dennis O'Neill CBE IEH
47 Dr Nicholas Ossei-Gerning WISA
48 Professor Stephen Palmer IMH
49 Dr Neil Pearson WISA
50 Mr Peter Polydor FBM
51 Dr Daryl Powell WISA
52 Mr Mark Rees WISA
53 Mr John Sauven IEH/ INSPIRE/ HARMONY
54 Ms Jenni Spencer-Davies WISA 
55 Professor Peter Stevens WISA
56 Mr Edward Thomas WISA
57 Mr Mark Thomas WISA
58 Ms Helen Thomas IMH
59 Professor Meena Upadhyaya IMH
60 Mr Michael John Waters IEH
61 Ms Jan White IEH
62 Mr Julian Williams IMH
63 Mr Roger Williams WISA
64 MBE Kim Ann Williamson IMH
65 Ms Jen Wilson WISA
66 Emeritus Professor John Wood   WISA
67 Mr Simon Wright WISA
68 Dr Nianbo Wu IEH

 


Pecyn Enwebu 

Os bydd yr enwebiad yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn derbyn cadarnhad ffurfiol ynghyd â thystysgrif. Penodir swyddog cysylltu i gynorthwyo pob Athro Ymarfer yn ystod eu hamser gyda’r Brifysgol. Dros y cyfnod tair-blynedd cychwynnol, disgwylir i Athrawon Ymarfer gwblhau lleiafswm o dri ymrwymiad y flwyddyn fel rhan o’r rôl. Bydd y swyddog cysylltu penodedig yn helpu cynllunio hyn i leihau’r effaith.