Manufacturing Students at work

Yn PCYDDS, rydym yn gweithio mewn partneriaeth ag arbenigwyr o fyd diwydiant a gweithwyr proffesiynol er mwyn cyfoethogi’n darpariaeth o gyfleoedd dysgu i fyfyrwyr a staff fel ei gilydd. Mae cydnabod unigolion o fewn diwydiant drwy ein gwobr Athrawon Ymarfer er Anrhydedd yn un ffordd y gallwn sicrhau llwybrau ar gyfer rhannu gwybodaeth a sgiliau.

Fframwaith Athrawon Ymarfer

Mae ein rheng gyfredol o Athrawon Ymarfer yn ymdrin â llawer o agweddau ar y gwaith strategol, ac mae eu cynrychiolaeth wedi ei halinio’n benodol â blaenoriaethau strategol y Brifysgol.

Nid swydd â chyflog mo hon, ond mae’n gyfle i wneud gwahaniaeth i daith ein myfyrwyr a thrawsnewid bywydau. Mae cyfraniad ein Hathrawon Ymarfer yn galluogi myfyrwyr a staff i ddysgu, tyfu a ‘thalu ymlaen llaw’ i’r gymuned.

Enwebir Athrawon Ymarfer er Anrhydedd gan uwch aelodau o staff y Brifysgol (Deon neu’n uwch).  Mae’r enwebiad yn dilyn proses graffu drylwyr sy’n sicrhau y cynhelir safonau priodol wrth benodi’r enwebai ar gyfer rôl Athro Ymarfer.

Mae ein fframwaith Athrawon Ymarfer er Anrhydedd yn cynnig cyfleoedd i arbenigwyr diwydiannol a phroffesiynol drosglwyddo eu harbenigedd pwnc i’n myfyrwyr a ‘rhoi’n ôl’ i’r cymunedau maent yn eu gwasanaethu.

Rhestr o Athrawon Ymarfer er Anrhydedd Cyfredol
Rhif Teitl Enw Cyntaf Cyfenw Gwasanaeth Sefydliad / Proffesiwn
1 Professor Wang Aimin Swyddfa'r IG
2 Dr Abdulraham Alzaagy IEH
3 Professor Neil Barron WISA
4 Sir Peter Blake WISA
5 Dr Scott Boldt Swyddfa'r IG
6 Mr Paul Byard WISA
7 Professor David Cadman IEH
8 Mr Andrew Campbell IMH
9 Mr Ian Cooper WISA
10 Mr John Darlington IEH
11 Ms Juliet Davenport IEH
12 Dr Chris Davies WISA
13 Ms Nicola Davies WISA
14 Mr Peter Davies IEH
15 Professor Wendy Dearing WISA
16 Revd Dr Jeremy Duff IEH
17 Mr Richard Dunne Swyddfa'r IG
18 Mr John Edwards WISA
19 Mr Mark Eley WISA
20 Mr Alan Ereira IEH
21 Mr Paul Everson IEH
22 Dr Brian Gannon WISA
23 Dr Richard Granville WISA
24 Mr Andrew Griffiths IMH
25 Dr Hazel Hagger IEH
26 Dr Rhydian Harries WISA
27 Mr Christopher Hawker IMH
28 Professor Louise Hayward IEH
29 Ms Deborah Heenan IMH
30 Mr Chris Hopkins WISA 
31 Mr John Iley WISA
32 Ms Lisa Isherwood IEH
33 Professor Uzo Iwobi OBE IMH
34 Mr Tony Juniper IEH
35 Mr Saleem Asghar Kidwai OBE IEH
36 Mr Maldwyn Lloyd Pope WISA
37 Professor Jan Koen Lomans WISA
38 Mr Chris Loyn WISA
39 Ms Karen MacKinnon WISA
40 Mr Steve Moore IMH
41 Dr Dennis O'Neill IEH
42 Dr Nicholas Ossei-Gerning WISA
43 Professor Stephen Palmer IMH
44 Dr Neil Pearson WISA
45 Mr Peter Polydor FBM
46 Dr Daryl Powell WISA
47 Mr Mark Rees WISA
48 Mr John Sauven IEH
49 Ms Jenni Spencer-Davies WISA
50 Professor Peter Stevens WISA
51 Mr Edward Thomas WISA
52 Mr Mark Thomas WISA
53 Ms Helen Thomas IMH
54 Professor Meena Upadhyaya IMH
55 Mr Michael John Waters IEH
56 Ms Jan White IEH
57 Mr Julian Williams IMH
58 Mr Roger Williams WISA
59 MBE Kim Ann Williamson IMH
60 Ms Jen Wilson WISA
61 Emeritus Professor John Wood WISA
62 Mr Simon Wright WISA
63 Dr Nianbo Wu IEH


Pecyn Enwebu 

Os bydd yr enwebiad yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn derbyn cadarnhad ffurfiol ynghyd â thystysgrif. Penodir swyddog cysylltu i gynorthwyo pob Athro Ymarfer yn ystod eu hamser gyda’r Brifysgol. Dros y cyfnod tair-blynedd cychwynnol, disgwylir i Athrawon Ymarfer gwblhau lleiafswm o dri ymrwymiad y flwyddyn fel rhan o’r rôl. Bydd y swyddog cysylltu penodedig yn helpu cynllunio hyn i leihau’r effaith.