Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Athroniaeth

ATHRONIAETHEIN CYRSIAU

Mae athroniaeth yn wahanol i  ddisgyblaethau academaidd eraill gan ei fod  yn eich dysgu nid beth i'w  feddwl, ond sut i feddwl.

Mae astudio Athroniaeth yn Y Drindod Dewi Sant yn annog datblygu sgiliau craidd sydd wedi cael eu gwobrwyo'n fawr gan gyflogwyr: maent yn credu'n glir, yn rhesymegol, ac yn greadigol; yn cyfathrebu'n huawdl a chywir; dadansoddi'n feirniadol ac yn drwyadl.

Archebu diwrnod agored   Penwythnos Profiad Myfyrwyr y Dyniaethau   Cais am Wybodaeth