Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Chris Jones

Chris Jones

Chris yw Swyddog Datblygu Busnes ATiC

Daw Chris â chyfoeth o brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus a phreifat gydag ef. Ar ôl amrywiaeth o rolau yn y diwydiant gwerthiannau, gweithiodd Chris ei ffordd trwy swydd rheoli uwch cyn penderfynu dilyn gyrfa gyda’r Awdurdod Lleol.

Ar ôl treulio nifer o flynyddoedd yn Swyddog Grantiau ac yn ddiweddarach yn Swyddog Datblygu Prosiectau ar un o Brosiectau Cenedlaethol Llywodraeth Cymru, yn ddiweddar bu iddo ymuno â phrosiect ATiC ac mae’n trosglwyddo ei graffter busnes i’r tîm. 

Mae gan Chris ddiddordeb mewn cynnal a datblygu perthnasoedd presennol, cwrdd â BBaCh lleol a chenedlaethol newydd a gweithio ar y cyd ag asiantaethau partner o dan ambarél rhaglen Accelerate i helpu tyfu’r sector Gwyddorau Iechyd a Bywyd ar draws Cymru.