Cyfleusterau

Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Mewn Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Cyfleusterau

Cyfleusterau


Mae sawl ffordd y gall ATiC gefnogi busnesau fel rhan o’n ffocws i ddarparu cymorth i ddatblygu dyfeisiau cynorthwyol, addasol ac adferol.

Mae ein Labordy Ymchwil i Brofiadau Defnyddwyr (UX) yn greiddiol i’r hyn a wnawn a’r hyn y gallwn gynnig mynediad iddo. Mae’n darparu ystod gynhwysfawr o ddulliau cipio data i ddadansoddi profiadau defnyddwyr wrth ryngweithio gyda chynhyrchion, gwasanaethau, systemau a mannau ffisegol a digidol.

Mae gan ein Labordy UX ddau le addasadwy:

Mae’r Macro Labordy yn lle amlbwrpas sy’n caniatáu i ni gipio rhyngweithiadau corfforol a chymdeithasol ar raddfa fawr. Mae’n cipio profiadau defnyddwyr gydag amrywiaeth o ysgogiadau - gan gynnwys prototeipiau maint llawn a brasfodelau o’r amgylchedd, i efelychiadau rhithwir estynedig, llwyr ymdrochol.

Mae’r Micro Labordy yn caniatáu i ni ddadansoddi rhyngweithiadau defnyddwyr ar raddfa lai mewn amgylchedd ‘pod’ rheoledig. Rydym yn defnyddio tracio llygaid, delweddu thermol a chyfuniad o fesurau seicoffisiolegol a goddrychol i gael dirnadaeth fanwl o gyflyrau gwybyddol ac affeithiol y defnyddiwr wrth ryngweithio â chynnyrch.

Mae gennym hefyd systemau cipio realiti helaeth ar gyfer sganiau 3D cydraniad uchel o'r corff dynol, gwrthrychau ac amgylcheddau, yn ogystal â systemau o'r radd flaenaf ar gyfer cipio symudiad corff llawn heb farcwyr a dadansoddiad bio-fecanyddol. Gallwn hefyd helpu i ddatblygu prototeipiau, gan ddefnyddio ein systemau argraffu 3D ac oherwydd bod gennym nifer o systemau maes symudol, gallwn hefyd dracio profiadau defnyddwyr y tu allan i amgylchedd y labordy.

Tudalen Hafan ATIC

 

User experience

Profiadau Defnyddwyr

O fewn Labordy UX ATiC rydym yn cynnig amrywiaeth gynhwysfawr o ffyrdd biometrig a seicoffisiolegol o fesur Profiadau Defnyddwyr:

 • Labordy arsylwi ymddygiad gan ddefnyddio meddalwedd dadansoddi Noldus Viso, Observer XT a FaceReader
 • System Ddadansoddi Simi Motion i Gipio Symudiad Corff heb Farcwyr
 • Gweithfannau rhithrealiti (VR) pŵer uchel
 • System Fesur Seicoffisiolegol Gludadwy (GSR, ECG, EEG)
 • Camera Delweddu Thermol FLIR T1K HD
 • Tracio Llygaid: Symudol, o bell a rhithrealiti (VR)

 

 

Reality Capture

Cipio Realiti

Amrywiaeth o systemau sganio o safon diwydiant ar gyfer sganio a mesur y corff, gwrthrychau ac amgylcheddau gofodol yn fanwl gywir. Gyda’r gallu i ddefnyddio’r wybodaeth hon i fodelu, dadansoddi a hefyd gwireddu mewn rhithrealiti.

 • Artec Eva a Space Spider
 • Mantis Vision F6 a F6-SR

 

 

prototyping

Prototeipio

Mae ein hamrywiaeth o weithdai a chyfleusterau yn caniatáu i ni brototeipio a gorffennu mewn ystod eang o ddeunyddiau:

 • Llwybryddion CNC
 • Torwyr laser
 • Torrwr jet dŵr

Gyda phrototeipio 3D cyflym mewn amrywiaeth o ddefnyddiau, megis plastig, ffibr carbon, cwyr a resin, i weddu i lawer o gymwysiadau. O argraffu pen bwrdd cyfarwydd i safon peirianneg fel: 

 • Stratasys
 • Ultimaker
 • Formlabs
 • Bigrep Studio
 • Markforged