Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Dr Caroline Hagerman

Dr Caroline Hagerman

Caroline Hagerman

Cymrawd Arloesi ATiC

Mae Caroline yn wyddonydd yn ôl ei hyfforddiant, gyda graddau mewn cemeg synthetig. Dihangodd o’r labordy a symud i fyd ymgynghoriaeth arloesi lle bu’n gweithio gyda chorfforaethau mawr i ddatblygu cysyniadau a thechnolegau newydd yn gynhyrchion arloesol llwyddiannus.

Bu Caroline yn gweithio ar bynciau yn amrywio o styffylwyr llawfeddygol i liwio ffabrigau, i ddeunydd fferyllol i golur, gan ganolbwyntio ar y cemeg sy’n sail i’r byd o’n cwmpas. Hefyd, datblygodd ddiddordeb mewn rhyngweithio ac ymddygiad defnyddwyr, yn arbennig o ran dewisiadau gofal iechyd a defnyddwyr.

Mae gan Caroline brofiad o ddylunio astudiaethau ymddygiadol/ defnyddwyr, hwyluso, gweithdai, ymgysylltu â chleientiaid ac ysgrifennu adroddiadau. Yn ei hamser sbâr, mae’n rhedeg busnes cerameg – mae’n creu gwrthrychau defnyddiol sy’n unigryw ac yn naturiol.