Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Mewn Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Dr Sean Jenkins

Dr Sean Jenkins

Dr Sean Jenkins, Prif Gymrawd Arloesi, ATiC

Mae Dr Sean Jenkins yn Athro Cysylltiol mewn Dylunio Diwydiannol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Ac yntau’n gyn Brif Ddarlithydd a chyn Bennaeth yr Ysgol Dylunio a’r Celfyddydau Cymhwysol, mae bellach yn arwain y gweithgarwch ymchwil, datblygu ac arloesi yn y Ganolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATiC) yn Abertawe, SA1.  

Gyda thîm creadigol amlddisgyblaethol sy’n canolbwyntio ar ddeall anghenion pobl, mae ATiC yn labordy ymchwil unigryw, aml-foddol, o’r radd flaenaf a grëwyd i gefnogi anghenion ymchwil, datblygu ac arloesi y Sector Gwyddorau Bywyd yng Nghymru.  Diddordeb ymchwil cyfredol Sean yw cymhwyso metrigau ymddygiadol a ffisiolegol i astudio profiad defnyddwyr mewn gofal iechyd a llesiant.  Mae gan Sean radd mewn Dylunio 3D, gradd Meistr mewn Dylunio Diwydiannol a PhD mewn “Mesur Profiad Defnyddwyr yn Thermograffig yn ystod Rhyngweithio rhwng Pobl a Chynnyrch”.  Yn ei draethawd PhD archwiliodd effeithiolrwydd Thermograffeg Isgoch fel dull gwrthrychol, di-gyswllt ar gyfer mesur profiad defnyddwyr yn ystod rhyngweithio rhwng pobl a chynnyrch.  

Yn ogystal â hyn, mae diddordebau ymchwil academaidd a phroffesiynol Sean yn cynnwys pob agwedd ar ddamcaniaeth, ymchwil ac arfer dylunio diwydiannol, gyda diddordeb addysgu ac ymchwil penodol mewn Dylunio gyda Chymorth Cyfrifiadur (Braslunio 2D i Fodelu, Delweddu a Phrototeipio Arwyneb 3D) a Ffactorau Dynol (mesur Rhyngweithio gyda Chynnyrch, Defnyddioldeb a Phrofiad Defnyddwyr).  Mae'n Thermograffydd Isgoch Ardystiedig ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau.

Ffôn: 01792 481242 (est 3242)
E-bost: sean.jenkins@uwtsd.ac.uk

Proffil academaidd llawn

Erthygl mewn Cyfnodolyn

Jenkins, S. D., Brown, R. D., & Rutterford, N. (2009). Comparing Thermographic, EEG and subjective measures of affective experience during simulated product interactions. International Journal of Design, 3 (2), 53-65.

Cyflwyniadau mewn Cynadleddau:

Jenkins, S. D. & Brown, R. D. H. (2014). A correlational analysis of human cognitive activity using Infrared Thermography of the supraorbital region, frontal EEG and self-report of core affective state. 12th Quantitative InfraRed Thermography Conference, QIRT 2014, Gorffennaf 7-11, 2014, Bordeaux: Athrofa Mecaneg a Pheirianneg Bordeaux.

Jenkins, S., Brown, R., & Rutterford, N. (2008). Comparison of Thermographic, EEG and subjective measures of affective experience of designed stimuli. 6th Design & Emotion: Dare to Desire. Hong Kong: Prifysgol Polytecnig Hong Kong.

Jenkins, S. D., Brown, R. D., & Donne, K. E. (2007). Infrared thermography in design research; the application of thermal imaging as a measurement tool in the design process. Cumulus Working Papers: Schwäbisch Gmünd, Yr Almaen. 18/07, tt. 41-47. Helsinki: Prifysgol Celf a Dylunio.

Mae gan Dr Jenkins brofiad masnachol fel dylunydd/gwneuthurwr masnachol, yn y sector cynnyrch, dodrefn a mewnol, ac fel rhan o wasanaethau masnachol y Brifysgol yn datblygu systemau laser diwydiannol a meddygol ar gyfer cleientiaid rhyngwladol. Mae ganddo brofiad helaeth o weithio gyda phrosiectau myfyrwyr allanol gydag ystod o gleientiaid diwydiannol, y diweddaraf o’r rhain yw gweithio ar brosiectau byw gyda RECARO Aircraft Seating GmbH, Hasbro a Cyden Ltd.

Ar hyn o bryd, archwilio i gyfleoedd ar gyfer cymhwyso CAD 3D ac argraffu 3D wrth ddatblygu a chynhyrchu cynhyrchion ceramig gyda chydweithwyr ar draws yr Ysgol Dylunio a Chelfyddydau Cymhwysol a CIRIC.