Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Dr Sean Jenkins

Dr Sean Jenkins

Mae Dr Sean Jenkins yn Uwch Gymrawd Arloesi ar brosiect ATiC.

Prif ddiddordeb ymchwil Dr Sean Jenkins yw cymhwyso Thermograffi Isgoch i’r astudiaeth o brofiad defnyddiwr yn ystod rhyngweithiad rhwng dyn a chynnych.

Mae PhD ac ymchwil cyhoeddedig Sean wedi sefydlu bod gweithgarwch seicolegol yn ystod gwahanol lefelau o ryngweithio cynnyrch yn galw am ymatebion ffisiolegol awtonomig, sy’n dod i’r amlwg yn fasodynameg y talcen dynol ac a welir ar ffurf newidiadau mewn tymheredd y gellir eu cipio a’u dadansoddi drwy ddefnyddio delweddu thermal.

Dengys waith Sean bod Thermograffi Isgoch yn cynnig techneg fesur wrthrychol ddigyswllt ymarferol y gellir ei defnyddio i ddeall a rhagfynegi profiadau defnyddwyr yn ystod rhyngweithio â chynnyrch.

Mae gwaith arbrofol Sean wedi llwyddo i ddefnyddio triongliant rhwng delweddu thermal, Electroencephalogram (EEG) a mesurau gwrthrychol i adnabod a mesur cyflyrau gwybyddol ac affeithiol tonig a chyfnodol yn ystod rhyngweithio dynol-cynnyrch ffug.

Awgrymodd y canfyddiadau y gallai ‘mathau’ penodol o fewn poblogaeth sampl gael eu hadnabod drwy ddefnyddio differyn anghymesuredd tymheredd y talcen, sydd wedi dangos ei fod yn gysylltiedig ag anghymesuredd gwaelodol mewn gweithgaredd EEG blaen, marciwr cydnabyddedig o nodweddion a chyflyrau affeithiol.

Mae gan y moddolrwydd delweddu hwn gymhwysiad posibl o fewn maes profiad defnyddwyr a dylunio cynnyrch ac hefyd yn berthnasol i feysydd ymchwil eraill yn cynnwys Seicoffisioleg, Seicoleg a Gofal Iechyd.

Yn ogystal â hyn, mae diddordebau ymchwil academaidd a phroffesiynol Sean yn cynnwys pob agwedd ar Ddylunio Cynnyrch (Theori ac Arfer) gydag addysgu penodol ac ymchwil mewn Dylunio â Chymorth Cyfrifiadur (Braslunio 2D i Fodelu Arwyneb 3D, Delweddu a Phrototeipio) a Ffactorau Dynol (Rhyngweithio â Chynnyrch a Phrofiad Defnyddwyr).

Ffôn: 01792 481242 (est 3242)
E-bost: sean.jenkins@uwtsd.ac.uk

Proffil academaidd llawn

Erthygl mewn Cyfnodolyn

Jenkins, S. D., Brown, R. D., & Rutterford, N. (2009). Comparing Thermographic, EEG and subjective measures of affective experience during simulated product interactions. International Journal of Design, 3 (2), 53-65.

Cyflwyniadau mewn Cynadleddau:

Jenkins, S. D. & Brown, R. D. H. (2014). A correlational analysis of human cognitive activity using Infrared Thermography of the supraorbital region, frontal EEG and self-report of core affective state. 12th Quantitative InfraRed Thermography Conference, QIRT 2014, Gorffennaf 7-11, 2014, Bordeaux: Athrofa Mecaneg a Pheirianneg Bordeaux.

Jenkins, S., Brown, R., & Rutterford, N. (2008). Comparison of Thermographic, EEG and subjective measures of affective experience of designed stimuli. 6th Design & Emotion: Dare to Desire. Hong Kong: Prifysgol Polytecnig Hong Kong.

Jenkins, S. D., Brown, R. D., & Donne, K. E. (2007). Infrared thermography in design research; the application of thermal imaging as a measurement tool in the design process. Cumulus Working Papers: Schwäbisch Gmünd, Yr Almaen. 18/07, tt. 41-47. Helsinki: Prifysgol Celf a Dylunio.

Mae gan Dr Jenkins brofiad masnachol fel dylunydd/gwneuthurwr masnachol, yn y sector cynnyrch, dodrefn a mewnol, ac fel rhan o wasanaethau masnachol y Brifysgol yn datblygu systemau laser diwydiannol a meddygol ar gyfer cleientiaid rhyngwladol. Mae ganddo brofiad helaeth o weithio gyda phrosiectau myfyrwyr allanol gydag ystod o gleientiaid diwydiannol, y diweddaraf o’r rhain yw gweithio ar brosiectau byw gyda RECARO Aircraft Seating GmbH, Hasbro a Cyden Ltd.

Ar hyn o bryd, archwilio i gyfleoedd ar gyfer cymhwyso CAD 3D ac argraffu 3D wrth ddatblygu a chynhyrchu cynhyrchion ceramig gyda chydweithwyr ar draws yr Ysgol Dylunio a Chelfyddydau Cymhwysol a CIRIC.