Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Ein Partneriaid

ATiC yw un o’n pedwar partner yn rhaglen Accelerate (Cyflymydd Technoleg Arloesi Iechyd Cymru).

Mae Accelerate yn brosiect ar y cyd arloesol rhwng tair o brifysgolion Cymru a Hwb Gwyddor Bywyd Cymru. Mae’n helpu i drosi syniadau arloesol yn dechnoleg, cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer y sector iechyd a gofal, yn gyflym.

Trwy Accelerate, gall ein partneriaid eich helpu i fynd i’r afael ag ystod eang o heriau cysylltiedig ag ymchwil a datblygu. 

  • Mae gan Hwb Gwyddor Bywyd Cymru rôl trosolwg strategol. Mae ganddi wybodaeth helaeth o heriau ac anghenion gwasanaethau iechyd a gofal Cymru ac yn darparu cysylltiadau ag ecosystem gwyddorau bywyd ehangach Cymru.
  • Cyflymydd Arloesi Clinigol Prifysgol Caerdydd – wedi’i leoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae gan CIA lawer o gysylltiadau yn yr ysbyty, â doctoriaid, cleifion ac ymchwilwyr clinigol. Gall helpu arloeswyr i gyrchu a gweithio gyda’r adnoddau hyn.
  • Canolfan Technoleg Iechyd Prifysgol Abertawe – mae gan y ganolfan galluoedd labordy gwlyb, o fioleg celloedd i nanodechnoleg, yn ogystal â gwyddonydd data a chysylltiadau cryf ar draws yr ecosystem o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe. 

Wedi’i gyd-sefydlu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF), Grŵp Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddor Bywyd Cymru a byrddau iechyd, nod pennaf Accelerate yw creu gwerth economaidd parhaus yng Nghymru.

Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol
Technium 1
Glannau Abertawe
Heol y Brenin
Abertawe
SA1 8PH 

Ffôn: 01792 481232

E-bost: atic@uwtsd.ac.uk