Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Mewn Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Ein Partneriaid

Logos of ATiC partner organisations: UWTSD, Cardiff University, Swansea University, Life Sciences Hub Wales, European Regional Development Fund

ATiC yw un o’n pedwar partner yn rhaglen Accelerate (Cyflymydd Technoleg Arloesi Iechyd Cymru).

Mae Accelerate yn brosiect ar y cyd arloesol rhwng tair o brifysgolion Cymru a Hwb Gwyddor Bywyd Cymru. Mae’n helpu i drosi syniadau arloesol yn dechnoleg, cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer y sector iechyd a gofal, yn gyflym.

Trwy Accelerate, gall ein partneriaid eich helpu i fynd i’r afael ag ystod eang o heriau cysylltiedig ag ymchwil a datblygu. 

  • Mae gan Hwb Gwyddor Bywyd Cymru rôl trosolwg strategol. Mae ganddi wybodaeth helaeth o heriau ac anghenion gwasanaethau iechyd a gofal Cymru ac yn darparu cysylltiadau ag ecosystem gwyddorau bywyd ehangach Cymru.
  • Cyflymydd Arloesi Clinigol Prifysgol Caerdydd – wedi’i leoli ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, mae gan CIA lawer o gysylltiadau yn yr ysbyty, â doctoriaid, cleifion ac ymchwilwyr clinigol. Gall helpu arloeswyr i gyrchu a gweithio gyda’r adnoddau hyn.
  • Canolfan Technoleg Iechyd Prifysgol Abertawe – mae gan y ganolfan galluoedd labordy gwlyb, o fioleg celloedd i nanodechnoleg, yn ogystal â gwyddonydd data a chysylltiadau cryf ar draws yr ecosystem o ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe. 

Wedi’i gyd-sefydlu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd (ERDF), Grŵp Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol Llywodraeth Cymru, prifysgolion, Hwb Gwyddor Bywyd Cymru a byrddau iechyd, nod pennaf Accelerate yw creu gwerth economaidd parhaus yng Nghymru.

Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol
Technium 1
Glannau Abertawe
Heol y Brenin
Abertawe
SA1 8PH 

Ffôn: 01792 481232

E-bost: atic@uwtsd.ac.uk

Bilingual logo for Accelerate