Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Garry Bartlett

bartlett

Garry Bartlett yw Rheolwr Technegol ATiC

Prif ddiddordebau Garry yw delweddu digidol, darlunio 3D a sut y gall eu cymhwysiad ym maes gwyddor bywyd gael ei ddefnyddio mewn ffyrdd newydd arloesol. Fel Rheolwr Technegol ATiC, bydd Garry’n ymchwilio i’r ffordd orau o gymhwyso adnoddau’r prosiect gan hefyd gefnogi’r ymchwilwyr a’r sefydliadau partner i ddatblygu gwasanaethau, offer a phrotocolau newydd trwy ddefnyddio technolegau cyfredol a datblygol.

Ar ôl graddio mewn Dylunio Cynnyrch, mae Garry wedi gweithio ar draws nifer o feysydd yn y sector creadigol, gan ddechrau fel gwneuthurwr modelau cynnyrch a phensaernïol cyn symud ymlaen i wneud modelau digidol ac animeiddio. Dros y blynyddoedd mae Garry wedi sylfaenu nifer o gwmnïau sy’n gwasanaethu’r diwydiannau pensaernïol, digidol, ffilm a theledu.

Hefyd, mae Garry wedi gweithio ar ei liwt ei hun yn ymgymryd â chomisiynau dylunio print a gwe, darlunio ac animeiddio ac wedi gweithio fel rheolwr technegol ar gyfer amrywiaeth o brosiectau celf a theatr cyhoeddus.

Dros yr 8 mlynedd diwethaf mae Garry wedi gweithio yn YDDS, Coleg Celf Abertawe, CIRIC (Canolfan Ymchwil ac Arloesi’r Diwydiannau Creadigol) mewn amrywiaeth o rolau, o Swyddog Prosiect Technegol i SRA, yn gweithio ar amrywiaeth o brosiectau a ariennir gan Ewrop. Gan ddechrau ar Brosiect MIW (Moving Image Wales) lle cefnogodd cwmnïau cynhyrchu Cymru i ddatblygu IP newydd a llwybrau i’r farchnad. Fel Swyddog Prosiect ar brosiect ACT (Technolegau Cyfathrebu Uwch), yn gweithio gyda BBaChau i gael gwell dealltwriaeth, a defnyddio, sianelau cyfryngau cymdeithasol newydd ar gyfer busnesau. Prosiect MIW2 lle gweithiodd y tîm yn agos gyda sefydliadau Celf a Chyfryngau mwy i ddatblygu IP digidol newydd. Yn fwyaf nodedig yn gweithio gyda WNO (Opera Cenedlaethol Cymru) wrth ddatblygu a deall defnyddiau posibl sinematograffi 3D i gymryd Opera i gynulleidfaoedd newydd.