Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Matthew Archer

Matthew Archer

Matt Archer

Uwch Gymrawd Arloesi ATiC

Mae Matt yn uwch academydd a’i brofiad blaenorol yn cynnwys rheoli’r llwybrau Ôl-raddedig ac Israddedig ar gyfer y rhaglenni Dylunio Cynnyrch yng Ngholeg Celf Abertawe, y Drindod Dewi Sant.

Ei ffocws addysgu a’i ddiddordeb academaidd yw integreiddio technolegau modelu a phrototeipio cyfrifiadurol yn ddigidol ym maes Creadigrwydd Dylunio. Fel Ymgynghorydd Dylunio Cynnyrch, mae gan Matt bortffolio amrywiol o brosiectau ymchwil a datblygu ar gyfer BBaChau a chwmnïau rhyngwladol.

Mae ei ddiddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys ‘Dyfodol Gwneud’; mae’n chwilfrydig ynghylch dylunio gwrthrychau pob dydd a sut y gallwn ni fel pobl elwa ar y dyfeisiau technolegol newydd sy’n datblygu’n gyflym a’r heriau cymdeithasol ac amgylcheddol a wynebwn heddiw. Mae'n graff, yn uniongyrchol ac yn angerddol am ddylunio cynhyrchion 'da' ar gyfer ein dyfodol.