Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Mewn Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Nicholas Thatcher

Nicholas Thatcher

Nick Thatcher

Mae Nick yn Gymrawd Arloesi ATiC

Mae gan Nick ddiddordeb mawr yn y mecanweithiau sy'n sail i'r byd gwneud.  Mae'n wneuthurwr a dylunydd medrus, gyda set sgiliau sy'n amrywio o ddealltwriaeth draddodiadol o ddeunyddiau a gweithgynhyrchu; i dechnegau a thechnolegau mwy modern ac arloesol (megis cynllunio drwy gymorth cyfrifiadur, prototeipio cyflym, peiriannu dan reolaeth cyfrifiadur a chipio data 3D).

Graddiodd Nick o’r Drindod Dewi Sant gyda BSc mewn Dylunio Cynnyrch ac mae bellach yn helpu i hyrwyddo ymchwilio am wybodaeth yn ATiC.