Ydds Hafan  -  Ymchwil  -  Ymchwil Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Dr Peter Spring

Dr Peter Spring

BA(Anrh), MA, PhD, FRSA, FHEA

Uwch Gymrawd Arloesi ATiC

Mae Peter yn academydd uwch y mae ei brofiad blaenorol yn cynnwys Cyfarwyddwr Rhaglen y cwrs Dylunio Cynnyrch ac ar hyn o bryd mae'n Gyfarwyddwr Portffolio Academaidd ar gyfer Pensaernïaeth a Dylunio yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant.

Mae gan Peter ddiddordeb arbennig yng nghysyniadau archwilio'r cyfleoedd creadigol a ddarganfyddir drwy ymagweddau a gyfyd yn organig, ac sy'n defnyddio systemau, a sut yr ydym yn 'dylunio dylunio' h.y., metaddylunio; defnyddio cysyniadau fel memeteg a methodoleg gwyddonol eraill i ddatrys rhyngysylltedd a chreadigrwydd mewn ffyrdd newydd ac unigryw.

Mae methodoleg ymchwil rhyngddisgyblaethol Peter wedi'u cymhwyso'n llwyddiannus i arferion gan alluogi croesi meysydd annhebyg a phwnc-benodol er lles.