Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Mewn Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Yr Athro Ian Walsh

Yr Athro Ian Walsh

Monochrome headshot of Professor Ian Walsh, director of ATiC.

Cafodd yr Athro Ian Walsh BA(Anrh), PhD, FRSA ei radd gyntaf mewn Dylunio 3D ym Mhrifysgol Cymru, Casnewydd yn 1988 a’i PhD o’r teitl ‘nurturing innovation in industrial design - quantifying innovation propensity in industrial design by means of a novel innovation trait index’ o Brifysgol Cymru, Abertawe yn 2008.

Ar hyn o bryd Ian yw Deon Coleg Celf Abertawe ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Hefyd, Ian yw Cyfarwyddwr yr Athrofa Dylunio Cynaliadwy a Phrif Arolygwr Canolfan Arloesi Cerebra.

Mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad fel dylunydd, academydd ac ymchwilydd ac mae’n Gymrawd o’r Gymdeithas Celfyddydau Brenhinol (FRSA)

Ymhlith diddordebau ymchwil presennol Ian mae rôl meddwl dylunio mewn byw â chymorth a meithrin arloesedd mewn unigolion a sefydliadau.

Ffôn: +44 (0) 1792 481282
E-bost: Ian.walsh@uwtsd.ac.uk

Proffil academaidd llawn

Darlithiau Cyhoeddus

2015      Ymchwil Celf a Dylunio ar gyfer Gwyddor Bywyd, Iechyd a Llesiant – Anerchiad i’r 2il Gynhadledd Gydweithredol NISCHR AHSC

2015      Anerchiad Agoriadol – 2il Symposiwm i-Sustain, Abertawe

2014      Partneriaethau ar gyfer Iechyd – Anerchiad i’r Gynhadledd Gydweithredol NISCHR AHSC 1af

2013      Anerchiad Agoriadol – Symposiwm i-Sustain Cyntaf, Abertawe

Papurau Cynhadledd

2007       Crocker, R & Walsh, I, (June 2007): “Design Inspired By Biomorphics and Biomimetics”, Crossing Boundaries 2007 Hochschule für Gestaltung, Schwäbisch Gmünd, Yr Almaen.

2007       Langdon, R, Bridge, T & Walsh, I, (June 2007): “The Transfer Of Knowledge From Design”, Crossing Boundaries 2007 Hochschule für Gestaltung, Schwäbisch Gmünd, Yr Almaen.

2005       Henshall J, & Walsh I M, (Oct 2005): “Conflicts Between Sustainability and Innovation.” Era 05 World Design Congress, Copenhagen, Denmarc.

2004       Walsh I M, (June 2004): “Nurturing An ‘Innovation Mindset’ Amongst Undergraduate Industrial Designers.” Ee2004 International Conference On Innovation, Good Practice And Research In Engineering Education.  Prifysgol Wolverhampton.

2004       Walsh I M & Clement R M, (Mai 2004): “Creating A Culture Of Enterprise Amongst Student Industrial Designers.”  Cumulus, International Conference on Design Processes And Design Education In Entrepreneurship, Oslo School of Architecture, Oslo, Norwy.

2004       Gwilliam P & Walsh I M (Mai 2004): “The Evolution Of Design: Designers As Entrepreneurs.”  Cumulus, International Conference on Design Processes And Design Education In Entrepreneurship, Ysgol Bensaernïaeth Olso, Oslo, Norwy.

2015 Cyfarwyddwr Prosiect (dynodedig), ATIC (Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol)

2011-Dyddiad  Cyfarwyddwr, ISD (Sefydliad Dylunio Cynaliadwy)

2010-2011  Researcher, CIME (Creativity and Innovation in Micro-Enterprises)

2010-2011 Cyfarwyddwr Prosiect, DSA (Dylunnio er Heneiddio Llwyddiannus)

2009-2011  Partner, GAIM (Celfyddydau Graffig mewn Gweithgynhyrchu)

2004-Dyddiad Prif Ymchwiliwr, Canolfan Arloesi Cerebra

Caolfan Arloesi Cerebra – Grant bloc arloesi gan Cerebra i gefogi CIC yn y Brifysgol. Gwerth: £55,000.00 y flwyddyn

Sefydliad Dylunio Cynaliadwy (ISD) ERDF – grant o £2,683,791.00 i gefnogi darpariaeth y Sefydliad Dylunio Cynaliadwy. Cyfanswm maint y prosiect oedd £4,710,076. Cyflwynwyd y prosiect mewn partneriaeth â Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Gwerth: £2,683,791.00 dros 45 mis o 1af Hyd 2011.

Dylunio ar gyfer Heneiddio’n Llwyddiannus (DSA) KEP – Mewn partneriaeth â Cerebra, PDR ym Mhrifysgol Fet Caerfyrdd a Phrifysgol Morgannwg. KEP 18 mis ym maes cefnogi a rheoli’r osgo. Cafodd y KEP ardystiadau cryf gan brif ymgynghorwyr polisi o fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru. Gwerth: Dros £149,500.00 dros 18 mis o Hyd 1af 2010

Beacons for Wales – Grant Ymgysylltu â’r Cyhoedd i ddarparu gweithdai ‘Dylunio yn erbyn Trosedd’ gydag Ysgol Maesydderwen a grwpiau ieuenctid lleol yn Abertawe. Gwerth: £9,000.00 dros 12 mis o fis Medi 1af 2010

Celfyddydau Graffig mewn Gweithgynhyrchu (GAIM) – Mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe a Choleg Sir Gar mae’r Ysgol Dyluio Diwydiannol ac Ysgol Gwydr Pensaernïol Cymru yn gweithio ar brosiect i ddatblygu ‘map’ ar gyfer ymgysylltu â diwydiant ym maes ‘addurno cynhyrchion’. Gwerth: £25,000.00 dros 18 mmis o Hyd 1af 2009

Canolfan Arloesi Cerebra – Astudiaeth Dichonoldeb – Astudiaeth Dichonoldeb a ariannwyd gan A4B i bennu’r potensial ar gyfer datblygu IP CIC. Grant a Ddyfarnwyd: £20,000.00 yn 2009.

Cydweithredu ym maes Ymchwil

  • Aelod o ISCHR AHSC Gweithrediaeth De Orllewin Cymru.
  • Prif Ymchwiliwr, Canolfan Arloesi Cerebra.
  • Aelod o Bwyllgor YaD Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
  • Sefydliad Ymchwil mewn Celf a Dylunnio Cymru, Bwrdd Rheoli a Grŵp Gweithredol