CATALYSE 2023

CATALYSE 2023: GIG Cymru, academia, a diwydiant gan gyd-greu dyfodol technoleg iechyd

By Swyddog Marchnata a Chyfathrebu ATiC
Dydd Iau, Hydref 26, 2023


Prifysgolion Cymru yn arddangos ymchwil ac arloesed o'r radd flaenaf

By Bethan Evans, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu ATiC
Dydd Mercher, Hydref 18, 2023


Yolanda yn dathlu angerdd am addysg athrawon, ymchwil, a hyrwyddo cyfranogiad merched a menywod mewn STEM

By Bethan Evans, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu ATiC
Dydd Llun, Gorffennaf 10, 2023


Clive Jenkins smiles while wearing glasses with a computerised frame designed to track eye movements.

Rhestr fer Gwobrau Gwn Gwyrdd Rhyngwladol i brosiect cydweithredol dementia ATiC ac eHealth Digital Media

By Bethan Evans, Swyddog Marchnata a Chyfathrebu ATiC
Dydd Iau, Ebrill 27, 2023


Astudiaeth i gyflymu lansio cynnyrch fferyllol arloesol ZeroSole gan Kaydiar ar y farchnad a fydd ar gael dros y cownter

By Bethan Evans, Swyddog Prosiect ATiC, Marchnata a Chyfathrebu
Dydd Mawrth, Rhagfyr 6, 2022


Energist Ltd: Adeiladu data cyn-glinigol ar gyfer system NeoGen™ Plasma

By Bethan Evans, Swyddog Prosiect ATiC, Marchnata a Chyfathrebu
Dydd Llun, Rhagfyr 5, 2022


A man and a woman in evening dress pose with their award in front of a background listing the names of the companies sponsoring the award.

ATiC yn ennill gwobr Budd i’r Gymdeithas yng Ngwobrau Gŵn Gwyrdd 2022 y DU ac Iwerddon 2022

By Bethan Evans, Swyddog Prosiect ATiC, Marchnata a Chyfathrebu
Dydd Mercher, Tachwedd 9, 2022


Symposiwm ATiC 2022: Cyflymu Arloesedd mewn Iechyd a Llesiant

By Bethan Evans, Swyddog Prosiect, Marchnata a Chyfathrebu
Dydd Llun, Hydref 17, 2022


Symposiwm ATiC Symposium 2022

Symposiwm ATiC 2022 – Cynyddu Arloesedd mewn Iechyd a Lles

By Bethan Evans, Swyddog Prosiect CATC, Marchnata a Chyfathrebu
Dydd Mercher, Awst 24, 2022


Adroddiad newydd yn tynnu sylw at effaith gyffrous y rhaglen Cyflymu

By Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru/Cyflymu
Dydd Gwener, Awst 19, 2022


Two cylindrical plastic blue prototypes resembling bears.

Myfyriwr gradd Meistr a chanolfan ymchwil yn y Drindod Dewi Sant yn cydweithio i wella profiadau plant o weithdrefnau meddygol

By Bethan Evans, Swyddog Prosiect ATiC, Marchnata a Chyfathrebu
Dydd Llun, Mehefin 27, 2022


Cydweithrediad Cerebra a'r Drindod Dewi Sant yn cynorthwyo symudedd Henry ifanc gyda dyluniad creulon arloesol

By Bethan Evans, Swyddog Prosiect ATiC, Marchnata a Chyfathrebu
Dydd Mawrth, Ebrill 5, 2022


Foot and Ankle UK Ltd, Diagnosis Rhyngweithiol

By ATiC
Dydd Gwener, Ebrill 8, 2022


Simple blue-and-white logo of the med-tech company Innoture.

Astudiaethau achos: Prosiect Innoture Ltd

By ATIC
Dydd Mawrth, Gorffennaf 27, 2021


Two professionals looking at ATIC e-whiteboards

Trawsnewid Gofal Cleifion trwy Gyfathrebu Ward Gweledol

By ATIC
Dydd Mercher, Mehefin 2, 2021


ATiC Clear Face Mask Project

Prosiect Masgiau Wyneb Clir ATiC

By ATIC
Dydd Mercher, Ebrill 21, 2021


Diagram of the mullany fund

The Mullany Fund â ATiC

By ATIC
Dydd Llun, Mawrth 29, 2021


a girl in a stable with horses

Het Reidio Imogent

By ATIC
Dydd Mercher, Tachwedd 4, 2020


Boy and dog in field

Harry’n taflu pêl

By ATIC
Dydd Mercher, Tachwedd 4, 2020


A man presenting

Symposiwm Cyflymu Arloesi

By ATIC
Dydd Mercher, Tachwedd 4, 2020


an image showing results from eye tracking technology

Byw gyda Dementia

By ATIC
Dydd Mercher, Tachwedd 4, 2020


A diagram of a chair, Multicare Plus Evaluation Study

Astudiaeth Werthuso “Multicare Plus”

By ATIC
Dydd Mercher, Tachwedd 4, 2020