Byw gyda Dementia

By ATIC
Dydd Mercher, Tachwedd 4, 2020

Ffilm newydd gan Kimberley Littlemore yn ‘e-health digital’ am fyw gyda dementia ac archwilio i hynny o safbwynt person cyntaf. 

an image showing results from eye tracking technology

Helpodd tîm ATiC gyda #traciollygaid symudol mewn arbrawf gyda rhieni Kimberley, y mae’r ddau ohonynt yn byw gyda dementia. 

Allwn ni gefnogi oedolion yn well i fyw yn annibynnol?

“Mae’r byd yn llawn technoleg ac adnoddau, dynol a digidol, sy’n gallu dod at ei gilydd i helpu pobl sy’n byw gyda dementia, a chefnogi’r bobl sy’n gofalu amdanyn nhw a gweithio gyda nhw. Gwell cymorth a gofal, dyna’r diben!” Dywed Kimberley,

Os oes gennych ddiddordeb mewn ein helpu i ddatblygu cyfres o ffilmiau a fydd yn helpu pobl sy’n byw gyda dementia, cysylltwch â ni:

kim@ehealthdigital.co.uk