Astudiaethau achos: Prosiect Innoture Ltd

By ATIC
Dydd Mawrth, Gorffennaf 27, 2021

Innoture Ltd
Cwmni: Innoture Ltd
Partner(iaid): Canolfan Technoleg Iechyd (HTC) a Chanolfan Arloesi Technoleg Gynorthwyol (ATiC)

Simple blue-and-white logo of the med-tech company Innoture.

Cefndir y cwmni

Mae gan Innoture Ltd batentau byd-eang gweithgynhyrchu clytiau micronodwydd, yr unig gwmni sydd wedi cynyddu cynhyrchiad mas o glytiau sydd â sylfaen hyblyg yn y byd. Yn denant o ardal egino busnes ILS, mae Innoture Ltd wedi cydweithio â Phrifysgol Abertawe dros y 6 blynedd diwethaf i ddatblygu syniad yn gynnyrch ar gyfer y farchnad.

Heriau Ymchwil a Datblygu Innoture

Diffyg gwybodaeth ac arbenigedd i ddatblygu dyfais gosod ar gyfer eu cynnyrch micronodwydd. Mae heriau datblygu cynnyrch yn cynnwys: safoni cymhwysiad y cynnyrch sy’n hanfodol ar gyfer mabwysiadu; datblygu syniadau i fod yn brototeip heb alluoedd mewnol; dod o hyd i bartner ymchwil cyfagos, er mwyn caniatáu datblygu prototeip ar y cyd ac i fod yn gost-effeithiol.