Hafan YDDS  -  Ymchwil  -  Ymchwil Mewn Celf a Dylunio  -  Canolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol (ATIC)  -  Dr Yajie Zhang

Dr. Yajie Zhang

Dr. Yajie Zhang

Mae Yajie yn Gymrawd Arloesi ATiC

Mae Yajie Zhang yn wyddonydd symud dynol ac yn ymchwilydd brwdfrydig.  Mae hi'n dod â'i phrofiad ym meysydd gwyddor bywyd i dîm ATiC, yn benodol, rheoli osgo a symud, a gwerthuso biomecanyddol mewn chwaraeon a bywyd bob dydd.

Mae gan Yajie brofiadau ymchwil cyfoethog mewn pum labordy mewn pedair gwlad (Tsieina, Iwerddon, yr Iseldiroedd a Gwlad Belg). Mae hyn wedi rhoi safbwynt rhyngwladol iddi ym maes biomecaneg chwaraeon, ergonomeg, gwyddorau iechyd ac adsefydlu. Gweithiodd gyda thimau chwaraeon, e.e. yn cefnogi hyfforddi athletwyr ar gyfer Gemau Olympaidd y Gaeaf. Canolbwyntiodd ei hymchwil PhD ar effeithiau heneiddio ar addasiadau osgo mewn amrywiol sefyllfaoedd.

Yn ATiC, mae Yajie yn parhau i ymchwilio i sut mae pobl yn symud, yn ymarfer corff ac yn cyflawni tasgau, a sut maen nhw'n rhyngweithio â'r amgylchedd. Yn ogystal, mae ganddi ddiddordeb mewn dylunio a phrofi cynnyrch. Gall ei harbenigedd a'i hangerdd fod o fudd ar gyfer trawsnewid ym maes gwasanaethau iechyd, yn ogystal ag addasu a defnyddio cynhyrchion.