Connor Allen

Yn syth ar ôl graddio es i Lundain i fod yn rhan o Theatr Ieuenctid Genedlaethol Prydain Fawr, gan gwblhau cwrs dwy wythnos a dod yn aelod.

Ers hynny, rwyf wedi bod yn ffodus iawn i fod wedi gweithio’n gyson fel actor yn nramâu Shakespeare i ddramâu buddugol Bruntwood i Ffilmiau Byr gyda chwmnïau fel Taking Flight, National Theatre Wales, BBC Wales, Torch Theatre, Tin Shed Theatre, Theatr y Sherman a Manchester Royal Exchange. Yn 2015 enillais gystadleuaeth gyda Triforce o’r enw Monologue Slam lle cefais gynrychioli Cymru yn y rownd derfynol genedlaethol yn Llundain. O’r gystadleuaeth honno cefais fy nghyflwyno i National Theatre Wales a dyna ble dechreuodd fy ysgrifennu flaguro a bues yn ddigon ffodus i gwrdd â Kelly Jones (a gynhaliodd ddigwyddiad ysgrifennu newydd o’r enw ‘Stories of the Streets’) a Ryan Romain (a gyfarwyddodd fy narn cyntaf i Stories of the Streets). Cafodd fy ysgrifennu a’m datblygiad fel ysgrifennwr ei gicdanio drwy gwrdd â’r ddau yma dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf nes fy mod bellach yn aelod o Grŵp Cymru Ysgrifenwyr Llys Brenhinol yn Y Sherman a Grŵp Ysgrifenwyr Lleisiau Cymru BBC Wales. Yn ystod y cyfnod hwnnw, wrth ddatblygu’n ysgrifennwr, bues yn hynod o ffodus gan fod fy nrama gyntaf ‘Working Not Begging’ wedi cael ei chynhyrchu.

Ar hyn o bryd rwy’n datblygu fy nrama nesaf sy’n sioe un dyn hunangofiannol am hunaniaeth ac effeithiau tad absennol.

Rwyf hefyd yn gorffen comisiwn ar gyfer Llenyddiaeth Cymru.

Gwnes fwynhau llawer o bethau am Y Drindod Dewi Sant ond y peth mwyaf oedd sut dysgodd i mi fod gweithio’n galed yn dwyn ffrwyth. Gallwch fod yn artist/perfformiwr mwyaf talentog y byd, ond os nad wnewch chi weithio’n galed, ni fyddwch yn cyrraedd eich potensial llawn. Roedd y cwrs yn wych am ei fod wedi rhoi i mi arfau i’w defnyddio yn y diwydiant.