Daisy Williams

Rwyf wedi gweithio i wahanol gwmnïau theatr ar fy liwt fy hun ac yn llawn amser fel actor, cynorthwyydd cynhyrchu a chyfarwyddwr.

Ar hyn o bryd rwy’n ddigon ffodus i ddal i fod yn gweithio 2 ddiwrnod yr wythnos gyda chwmni theatr o’r enw Theatr na nOg, yn gofalu am eu cynnwys ar-lein. Rwyf hefyd wrthi’n brysur yn ysgrifennu, yn ceisio dysgu pethau newydd tra bod gen i’r amser a recordio trydydd cyfres fy mhodlediad.  Enw fy mhodlediad yw Have Another Cuppa ac ynddo rwy’n eistedd i lawr gyda phobl anhygoel sy’n gweithio yng Nghymru a sgwrsio am eu gwaith. Gallwch wrando arno ar Spotify, Podbean neu bodlediadau Apple.

Instagram: @haveanothercuppa
Twitter: @HACpodcast
Facebook: @HACuppaPodcast
Gwefan: haveanothercuppa.wordpress.com

Pam wnaethoch chi ddewis Y Drindod Dewi Sant?

Dewisais Y Drindod oherwydd y cyfleoedd gwych i astudio dramor. Astudiais dramor yng Nghanada a Gogledd Carolina yn fy ail a thrydedd flwyddyn a chefais amser anhygoel.

Y bobl y gwnes gwrdd â nhw yng Nghaerfyrddin sy’n rhan o fy ngrŵp ffrindiau agos heddiw, yn ogystal â’r bobl gwnes gwrdd â nhw wrth astudio dramor. Rhoddodd i mi’r hyder i deithio ac archwilio, i’r fath raddau fy mod wedi teithio nôl i America ar fy mhen fy hun yn 2016 i LA, Vegas a Gogledd Carolina i ymweld â phawb (hynny yw pawb rwy’n eu hadnabod, nid pawb yn y wlad).

Trwy’r cwrs cefais fy nghyflwyno i lawer o ymarferwyr creadigol y buaswn yn gweithio gyda nhw’n ddiweddarach. Cefais hyd yn oed fy nghyflwyno i Geinor Styles, Cyfarwyddwr Artistig Theatr na nOg a roddodd fy swydd llawn amser gyntaf i mi 2 fis ar ôl graddio, yn ogystal â Solveig Frykman-Lloyd rwy’n dal i weithio gyda hi yn gynorthwyydd yn ei chwmni dawns; Sbardun Gwreiddiol.

Er bod fy nghwrs yn un Saesneg (BA Acting), cefais hefyd gyfle i wneud rhai modylau drwy gyfrwng y Gymraeg yn fy nhrydedd flwyddyn. Nid oeddwn wedi bwriadu gwneud hyn ac ar ôl astudio’n llwyr yn Saesneg am 2 flynedd, roedd yn dipyn o her i mi. Ond nawr, gan fy mod yn gweithio hanner fy amser yn y Gymraeg, efallai hyd yn oed mwy, fe’m paratôdd ar gyfer symud ymlaen a gweithio ym maes theatr broffesiynol yng Nghymru. 

  • Spotlight
  • Instagram: @daisyewills
  • Twitter: @DaisyWills_