Katheryn Siggers

Dewisais Y Drindod Dewi Sant am fod ganddi fodwl astudio dramor gwych sy’n caniatáu i chi astudio yn Cal State Arts yn Fullerton. Ar y dechrau, dyma oedd fy mhrif reswm dros astudio yn Y Drindod, pa actor sydd ddim eisiau astudio yn LA? Ond yna, cwympais mewn cariad gyda thref fechan Caerfyrddin a’r holl bethau gwych mae’n eu cynnig.

Rhoddodd y cwrs bopeth i mi y gallai ysgol ddrama eu cynnig, ond gyda’r gofal ac arweiniad roedd arna’i eu hangen i’m caniatáu i flaguro a datblygu fel perfformiwr. Rwy’n caru’r ffaith bod ein cwrs yn ymarferol yn bennaf a bod pwyslais mawr ar eich datblygiad proffesiynol eich hun mewn amgylchedd diogel.

Ers graddio, rwyf wedi bod ar daith fel actor proffesiynol ac yn ddiweddarach symudais i fod yn gyfarwyddwr ac ymarferydd creadigol ar fy liwt fy hun. Hefyd, rwyf wedi gweithio yng Nghaerdydd yn ymchwilydd i Wordley Productions, a roddodd i mi’r set sgiliau a’r wybodaeth i ddechrau fy nghwmni fy hun. Ar hyn o bryd, rwy’n lansio fy musnes newydd ‘Kat Siggers Creative’, rwy’n hyfforddwr actio ar-lein i bobl sydd eisiau cymryd eu gyrfa actio i’r lefel nesaf. Rwyf hefyd yn gwneud tapiau arddangos/tapiau llais ar gyfer actorion a chreu fideos hyrwyddo ar gyfer cwmnïau theatr, bandiau a brandiau corfforaethol. Ym mis Medi, bu lansiad cyffrous fy mhodlediad ‘Off Script with...’, y syniad oedd creu rhwydwaith i artistiaid fynd iddo, yn y gobaith y byddant yn dysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu setiau sgiliau.