Shane Nickels

Mae fy ngwaith wedi bod mor amrywiol ac mae’n destament i’r ystod o sgiliau a ddysgais ar y cwrs a’r ethos a phrosesau creadigol craidd sydd wedi fy ngalluogi i fod yn ddysgwr cyflym mewn sefyllfaoedd creadigol fel yr ydw i heddiw. 

Ar ôl graddio, treuliais 4 blynedd yn gweithio fel actor mewn theatr deithiol ar draws y DU ac Iwerddon. Mewn gwirionedd, ar un daith es i bob sir yn Iwerddon a bues yn byw yno am 9 mis. Cynhyrchu gwaith i a gweithio gydag ystod o artistiaid a chwmnïau ac o National Theatre Wales, 'yello brick', Dirty Protest, Gŵyl Greenman, Gŵyl Gomedi Machynlleth, Canolfan Mileniwm Cymru a mwy. Roeddwn hefyd yn AD 1af a helpais gynhyrchu ffilm fer a enillodd BAFTA Cymru, sef Dancing In Circles.