ellen kathryn

Yn wreiddiol o: Caerloyw
Yn gweithio o: Caerloyw

Rwyf wedi bod yn dwlu ar ddylunio a chreu erioed a rhoddodd y radd hon yr hyder i mi fod yn berchen ar fusnes a chreu fy ngwaith fy hun. Enw fy nghwmni yw Bright Light Company ac rwy’n gwerthu gwaith celf gwreiddiol. 

Rwy’n caru canu, cadw dyddlyfr a thyfu planhigion.