roisin d’mello

Yn wreiddiol o: Vancouver, Canada 
Yn gweithio o: Vancouver, Canada 

Ymunais â’r Drindod Dewi Sant o Goleg Douglas, Canada i gwblhau fy ngradd. Rwy’n dychwelyd i Ganada i gwblhau fy astudiaethau a dod yn athro a dechrau gyrfa rwy’n ei charu.  Rwyf wedi bod â ffocws ar ddod yn athro erioed ac roedd arna’i eisiau profi gwahanol ddiwylliant a system addysg. Rwy’n dwlu ar lanhau, reidio beic a bod ar lan y môr!