Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) (BA)

Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) (BA)

Mae’r rhaglen BA (Anrh) Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) ar-lein wedi’i dylunio’n benodol ar gyfer myfyrwyr sydd â’r brwdfrydedd a’r uchelgais i ddechrau eu menter eu hunain, neu ddatblygu menter y maent yn gysylltiedig â hi y barod.

Cyflwynir y rhaglen drwy Swyddfa Cymru-Ducere gan ddefnyddio arbenigedd a pherthnasedd diwydiannol Arweinwyr Byd-eang Ducere.  I gael rhagor o wybodaeth am Ducere, ewch i Ysgol Fusnes Fyd-eang Ducere

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybyr a Sut i Ymgeisio

Dewisiadau Llwybr

BA Busnes Cymhwysol (Entrepreneuriaeth) | 3 blynedd
Cod UCAS:  DAE1
Gwnewch Gais Nawr


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9000 (Cartref/EU)
£9000 (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Gradd wedi’i theilwra i gyda-fynd â’ch nodau, eich uchelgeisiau a’ch diddordebau.
 2. Datblygu portffolio prosiect perthnasol i’r diwydiant fel rhan o’ch gradd.
 3. Dysgu drwy syniadau deinamig mwy na 250 o Arweinwyr Byd-eang Ducere, gan gynnwys cyn Arlywyddion, Prif Weinidogion, Enillwyr Gwobrau Nobel, Arweinwyr Byd-eang, Prif Swyddogion Gweithredol ac Arloeswyr Busnes.
 4. Datblygu’r sgiliau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.
 5. Mwynhau cymorth myfyrwyr sy’n bersonol i chi.
 6. Astudio pan fydd yn gyfleus i chi gyda fideos HD, cymorth academaidd heb ei ail a dim arholiadau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r rhaglen yn darparu sylfaen eang o sgiliau busnes wedi’u teilwra at anghenion entrepreneuriaid ac arweinwyr busnes sydd ag awydd i greu gwell dyfodol drwy arweinyddiaeth busnes eithriadol, boed hynny fel entrepreneur, uwch-swyddog gweithredol neu entrepreneur cymdeithasol.

Bydd myfyrwyr yn gweithio’u ffordd drwy brofiad dysgu unigryw sy’n cynnwys gweithgareddau dysgu pwrpasol a chynnwys fideo unigryw gan sefyll ar ysgwyddau cannoedd o arweinwyr mwyaf llwyddiannus ac ysbrydoledig y byd, o Arlywyddion a Phrif Weinidogion i enillwyr Gwobrau Nobel ac academyddion blaenllaw, a chaiff myfyrwyr eu cefnogi wrth ddatblygu eu craffter busnes.

Pynciau Modylau

Lefel 4

Bydd myfyrwyr yn astudio’r chwe modwl gorfodol isod:

 • Hanfodion Entrepreneuriaeth
 • Hanfodion Rheolaeth
 • Hanfodion Rheoli Prosiectau
 • Hanfodion Marchnata
 • Rheoli Arian a Chyllid
 • Datblygu Modelau Busnes

Lefel 5

Bydd myfyrwyr yn astudio’r modylau gorfodol isod:

 • Cyfrifoldeb Corfforaethol
 • Ystyried Dylunio
 • Busnes Digidol ac Amhariadau
 • Marchnata Digidol
 • Rheoli Cysylltiadau Gweithwyr
 • Cyfathrebu gan Reolwyr

Lefel 6

Bydd myfyrwyr yn astudio’r modylau gorfodol isod:

 • Data Mawr
 • Yr Economi Fyd-eang
 • Strategaeth Reoli
 • Newid Sefydliadol
 • Codi Cyfalaf
 • Entrepreneuriaeth Gymhwysol
Asesiad

Mae’r dulliau asesu’n amrywio o fodwl i fodwl ond gallwch ddisgwyl ystod o asesiadau gan gynnwys adroddiadau, cyflwyniadau a dadansoddiadau. Mae asesiadau’n cyfuno trylwyredd academaidd â thasgau o’r“byd go iawn" sy’n dangos gallu myfyriwr i gymhwyso'i wybodaeth a’i sgiliau’n ystyrlon.

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Anthony Grace
 • Kathy Lang
 • Ming Chow
 • Rob Weston
Meini Prawf Mynediad

88 pwynt UCAS ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg; neu brofiad gwaith* sylweddol ynghyd â 2 TGAU/TAG Lefel O o’r DU Gradd A–C mewn Mathemateg a Saesneg.

*Bydd profiad gwaith yn cael ei ystyried fesul ymgeisydd.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd graddedigion yn datblygu galluoedd gan gynnwys: 

 • Adnabod cyfleoedd busnes mewn amrywiaeth o gyd-destunau
 • Prototeipio ystod o fodelau busnes arloesol yn gyflym
 • Dilysu potensial cysyniadau entrepreneuraidd yn effeithiol
 • Defnyddio technolegau modern i adeiladu a thyfu mentrau newydd
 • Gweithio gyda sefydliadau sefydledig i weithredu’n fwy effeithiol.

Mae cyfleoedd gyrfaol yn cynnwys: 

 • Entrepreneur
 • Intrapreneur
 • Arbenigwr Strategaeth
 • Ymgynghorydd
 • Perchennog Busnes.
Costau Ychwanegol

Nid oes costau ychwanegol gyda’r cwrs hwn.

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth