Microsoft Office 365 am ddim... Os ydych chi’n un o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant, cewch chi lawrlwytho Microsoft Office 365 Pro Plus gan gynnwys Word, Excel a PowerPoint yn rhad ac am ddim ar amrywiaeth o ddyfeisiau.

Ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/studentadvantage i weld beth gallwch chi ei gael ar eich dyfais chi a hawlio eich meddalwedd yn rhad ac am ddim.


Gostyngiadau Meddalwedd... Rydyn ni wedi creu siop ar-lein lle gall myfyrwyr lawrlwytho ystod enfawr o feddalwedd rad ac am ddim neu am bris gostyngol iawn i’w defnyddio gartref.

Cewch chi fanteisio ar y bargeinion hyn trwy fynd i: https://uwtsd.onthehub.com a chofrestru trwy ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost myfyriwr@pcydds.ac.uk.

Ar gyfer cwestiynau cyffredin a phynciau cymorth ar gyfer y siop On the Hub ewch yma.


Windows 10 yn rhad ayn rhad ac am ddim... System weithredu ddiweddaraf Microsoft c am ddim o’n siop On the Hub.

I lawrlwytho Windows 10 ewch i: https://uwtsd.onthehub.com a chofrestru trwy ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost myfyriwr@pcydds.ac.uk.

Ar gyfer cwestiynau cyffredin a phynciau cymorth ynghylch On the Hub, ewch yma.


Gostyngiadau Caledwedd...Ar gyfer cyfrifiaduron Windows:

Ewch i wefan Stone yma neu Ffoniwch: 01785 786 888 e-bost: craig.campion@stonegroup.co.uk

Gostyngiadau Caledwedd... Ar gyfer cynhyrchion Apple:

Ewch i wefan addysg Apple o unrhyw un o gyfrifiaduron Y Drindod Dewi Sant neu drwy eich dyfais pan fydd wedi ei chysylltu â Wi-Fi Eduroam Y Drindod Dewi Sant. Pan ofynnir am ranbarth, dewiswch ‘Wales’, wedyn dewiswch  ‘University of Wales Trinity Saint David’.


Autodesk yn Rhad ac am Ddim... Fel myfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant, gallwch chi lawrlwytho amrywiaeth o feddalwedd Autodesk yn cynnwys y canlynol: Fusion 360, Inventor Professional, Revit, AutoCAD, 3ds Max a Maya.

Ewch i: http://www.autodesk.com/education/free-software i weld beth gallwch chi ei gael ar eich dyfais chi a hawlio eich meddalwedd yn rhad ac am ddim.


IT_Exclusives_Banner_Cym

Cwmwl Creadigol Adobe... Tanysgrifiadau Misol:

Cewch chi brynu copi o Gwmwl Creadigol Adobe yn syth o Wefan Adobe a chael o leiaf 60% o ostyngiad wrth dalu bob mis.