IT Exclusives Banner

Creative Cloud Adobe... Gall myfyrwyr sy'n astudio ar gyrsiau cymwys cael mynediad am ddim i gyfres Adobe Creative Cloud y gellir ei osod ar eu dyfais bersonol yn ystod eu hastudiaethau.

Cyrsiau Cymwys:

 • Dylunio a Phensaernïaeth
 • Celf a'r Cyfryngau
 • CBC
 • Celfyddydau Perfformio
 • Y Cyfryngau

Os ydych chi'n gymwys i gael mynediad am ddim i Adobe Creative Cloud, cwblhewch y camau isod i osod Adobe CC ar eich dyfais bersonol:

 1. Ewch i wefan Adobe
 2. Teipiwch eich cyfeiriad e-bost yn y Drindod Dewi Sant a chlicio “Continue”
 3. Dewiswch “Company or School Account” a theipio eich cyfrinair yn y Drindod Dewi Sant

Tanysgrifiadau Misol: Cewch brynu copi o Creative Cloud Adobe yn syth o Wefan Adobe a chael o leiaf 65% o ostyngiad wrth dalu bob mis.


Microsoft Office 365 am ddim... Fel myfyriwr yn y Drindod Dewi Sant, gallwch lawrlwytho Microsoft Office 365 Pro Plus yn cynnwys Word, Excel a PowerPoint i’w defnyddio’n rhad ac am ddim ar hyd eich astudiaethau yn y Drindod Dewi Sant. Ewch i Borth Office 365 a mewngofnodi gyda’ch cyfeiriad e-bost yn y Drindod Dewi Sant i gael mynediad am ddim nawr.


Windows 10 & 11 yn rhad ayn rhad ac am ddim... System weithredu ddiweddaraf Microsoft c am ddim o’n siop On the Hub.

I lawrlwytho Windows 10 & 11 ewch i: https://uwtsd.onthehub.com a chofrestru trwy ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost myfyriwr@pcydds.ac.uk.

Ar gyfer cwestiynau cyffredin a phynciau cymorth ynghylch On the Hub, ewch yma.


Gostyngiadau Meddalwedd... Rydyn ni wedi creu siop ar-lein lle gall myfyrwyr lawrlwytho ystod enfawr o feddalwedd rad ac am ddim neu am bris gostyngol iawn i’w defnyddio gartref.

Cewch chi fanteisio ar y bargeinion hyn trwy fynd i: https://uwtsd.onthehub.com a chofrestru trwy ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost myfyriwr@pcydds.ac.uk.

Ar gyfer cwestiynau cyffredin a phynciau cymorth ar gyfer y siop On the Hub ewch yma.


Siop EDU... gostyngiadau enfawr ar gael i fyfyrwyr ar amrywiaeth o gynnyrch yn cynnwys Apple, Microsoft Surface, Ffonau a Watshis Clyfar.  Gwarant 4 blynedd am ddim ar holl gynnyrch Apple a’u derbyn y diwrnod nesaf am ddim ar yr holl archebion. Ewch i siop EDU

Uwchraddio’n Hawdd gyda Select... cewch y Cynnyrch Apple sydd ei eisiau arnoch nawr.  Gwasgarwch y gost gyda thaliadau misol isel, uwchraddio i’r ddyfais ddiweddaraf ar ddiwedd y cynllun neu dalu’r balans. Uwch i’r Siop Uwchraddio’n Hawdd.

Siop Addysg Apple... Cewch brisiau gwych ar nwyddau addysg gan Apple drwy fynd i Siop Addysg Apple


Autodesk yn Rhad ac am Ddim... Fel myfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant, gallwch chi lawrlwytho amrywiaeth o feddalwedd Autodesk yn cynnwys y canlynol: Fusion 360, Inventor Professional, Revit, AutoCAD, 3ds Max a Maya.

Ewch i: http://www.autodesk.com/education/free-software i weld beth gallwch chi ei gael ar eich dyfais chi a hawlio eich meddalwedd yn rhad ac am ddim.

AutoDesk logo


Cysgliad

Cysgliad yn rhad ac am ddim...  Fel myfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant, gallwch chi lawrlwytho meddalwedd Cysgliad.

Pecyn meddalwedd yw Cysgliad sy'n eich helpu i ysgrifennu Cymraeg. Mae'n addas ar gyfer pobl sy'n rhugl yn y Gymraeg, dysgwyr Cymraeg, a'r rhai sy’n ddi-Gymraeg.

Mae'r pecyn yn addas ar gyfer cyfrifiaduron Windows ac mae’n cynnwys dwy brif raglen, sef Cysill ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg a Cysgeir sy’n gyfres o eiriaduron dwyieithog.

Ewch i https://www.cysgliad.com/en/dewin-cysgliad/   i gael gwybod sut i lawrlwytho eich copi yn rhad ac am ddim.

 


Meddalwedd Arbenigol...  Mae'r Drindod Dewi Sant hefyd yn darparu mynediad i feddalwedd arbenigol sy'n benodol i gyrsiau gan gynnwys:

 • MatLab
 • Nvivo
 • Solidworks
 • SPSS

Os oes angen i chi gael mynediad i unrhyw un o'r cyrsiau arbenigol a restrir uchod, dilynwch y camau isod:

 1. Ewch i webhelp.pcydds.ac.uk  a mewngofnodi drwy ddefnyddio eich cyfrif e-bost yn Y Drindod Dewi Sant.
 2. O dan "Math o Gais" ("Request Type") dewiswch "Cais am Feddalwedd a Gyrwyr"("Request for Software & Drivers").
 3. Dewiswch y pecyn meddalwedd y mae angen i chi gael mynediad iddo.
 4. Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin a chlicio ar "Cadw" ("Save").

Os oes angen unrhyw help neu gyngor arnoch ynghylch cael meddalwedd, ffoniwch ni ar 0300 500 5055 neu anfonwch e-bost i  ITServiceDesk@pcydds.ac.uk.