Money pound

Cysylltwch â’r Swyddogion Cyllid Myfyrwyr am wybodaeth pellach:

Campws Abertawe

Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
Ebost: sharon.alexander@pcydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin | Birmingham | Caerdydd (WIAV a’r Gât) | Llundain | Dysgwyr o Bell

Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
Ebost: d.lewis@pcydds.ac.uk

Campws Llambed           

Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424 722
Ebost: l.lloyd-davies@pcydds.ac.uk