Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau  -  Cysylltu âr Tîm Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Cysylltu âr Tîm Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Cysylltwch â’r Swyddogion Cyllid Myfyrwyr am wybodaeth pellach:


Campws Abertawe                         

Sharon Alexander
Ffôn: 01792 481123
Ebost: sharon.alexander@pcydds.ac.uk


Campws Caerfyrddin | Birmingham | Caerdydd (WIAV a’r Gât) | Llundain | Dysgwyr o Bell

Delyth Lewis
Ffôn: 01267 676947
Ebost: d.lewis@pcydds.ac.uk


Campws Llambed           

Lynda Lloyd-Davies
Ffôn: 01570 424 722
Ebost: l.lloyd-davies@pcydds.ac.uk