Cysylltwch â’r Swyddogion Cyllid Myfyrwyr am wybodaeth pellach:

Campws Caerfyrddin   

Delyth Lewis d.lewis@pcydds.ac.uk /01267 676947

Campws Llambed           

Lynda Lloyd-Davies l.lloyd-davies@pcydds.ac.uk /01570 424 722

Campws Abertawe                         

Sharon Alexander sharon.alexander@pcydds.ac.uk /01792 481123