Bwrsariaeth Pobl sy’n Gadael Gofal

care leavers icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i fyfyrwyr sy’n mynd i’r brifysgol o gefndir gofal i’w helpu gyda chostau cychwynnol adnoddau / offer.

Mae hon yn fwrsariaeth benodol ar gyfer pobl ifanc sy’n gadael gofal.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr gyflwyno tystiolaeth i gefnogi eu cais e.e. llythyr i gadarnhau eu statws gan ffynhonnell broffesiynol.

Telir y dyfarniad hwn mewn tri rhandal tymhorol – 25%, 25% a 50%.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais a thystiolaeth gefnogol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18 & 8/3/19.

 

Bwrsariaeth Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr

 Young Adult Carer

Meini prawf y dyfarniad:
Mae hon yn fwrsariaeth benodol ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru’n oedolion ifanc (18-25 oed) sy’n gofalu am aelod o’r teulu.

Mae hon yn fwrsariaeth benodol ar gyfer gofalwyr ifanc.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr gyflwyno tystiolaeth i gefnogi eu cais e.e. llythyr i gadarnhau eu statws gan ffynhonnell broffesiynol

Telir y dyfarniad hwn mewn tri rhandal tymhorol – 25%, 25% a 50%.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais a thystiolaeth gefnogol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18 & 8/3/19.

 


Bwrsariaeth Profion Diagnostig

Integrated master Icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i fyfyrwyr sydd ag angen cymorth gyda chostau Asesiad Diagnostig.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £350.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais gyda chopi o’r llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
Dim dyddiad cau: ceisiadau’n ôl yr angen.

 

Cronfa Amgylchiadau Esgusodol yr UE

Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Cymorth i fyfyrwyr yr UE sy’n wynebu costau ariannol annisgwyl e.e. cyfreithiol/costau cyfieithu ar gyfer apeliadau cysylltiedig â visa/ profedigaeth/ salwch neu anabledd.

Swm y dyfarniad:
Gwneir y dyfarniadau’n ôl yr angen.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais a gwerth 2 fis o gyfriflenni banc.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
Dim dyddiad cau: ceisiadau’n ôl yr angen.