Ysgoloriaethau Dewi Sant

Humanities

Meini prawf y dyfarniad
Dyfernir i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n cofrestru ar gwrs gradd israddedig llawn amser o fewn Cyfadran y Dyniaethau a Chelfyddydau Perfformio.  Mae’r ysgoloriaethau hyn yn gystadleuol ac fe’u dyfernir pan fydd y myfyrwyr yn cyrraedd y Brifysgol ym mis Medi 2018.  

Bydd ymgeiswyr cymwys wedi:

 • Ymweld â’r campws (e.e. diwrnod agored, diwrnod ymweld, penwythnos profiad myfyriwr) ac wedi cael cyfweliad gydag aelod o staff academaidd;
 • Cyflwyno traethawd byr (dim mwy na 750 o eiriau) ar bwnc a ddarparwyd gan y Gyfadran;
 • Cadarnhau bod Y Drindod Dewi Sant yn ddewis cadarn erbyn 1.3.18

Ymgeiswyr cymwys yw myfyrwyr israddedig o’r DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Telir yr ysgoloriaeth hon mewn dau randal: 50% yn Semester 1 a 50% yn Semester 2.

Swm y dyfarniad
Hyd at £1,000

Proses gwneud cais
Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Dewi Sant

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau
26/3/18.

 

Ysgoloriaethau Coleg Celf Abertawe 1853

art icon

Meini prawf y dyfarniad:
Dyfernir i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n cofrestru ar gwrs gradd israddedig llawn amser yng Ngholeg Celf Abertawe.

Mae’r ysgoloriaethau hyn yn gystadleuol ac fe’u dyfernir i ymgeiswyr yn seiliedig ar eu cynnig ysgoloriaeth a chyfweliad neu glyweliad.

Dylunio a Chelfyddydau Cymhwysol
Mae 10 ysgoloriaeth ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio:

Crefftau Dylunio 3D, Gwydr Lliw Pensaernïol, Dylunio Modurol/Cludiant, Dylunio Cynnyrch, Dylunio Patrwm Arwyneb.

Celfyddydau Cain a Chyfryngau
Mae 10 ysgoloriaeth ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio:

Drama Gymhwysol, Perfformio Cyfoes, Cynhyrchu Ffilm a Theledu, Celf Gain, Technoleg Cerddoriaeth, Ffotograffiaeth.

Celfyddydau Graffig  a Digidol
Mae 10 ar gael i fyfyrwyr sy’n bwriadu astudio::

Animeiddio Cyfrifiadurol 3D, Hysbysebu a Dylunio Brand, Dylunio Gemau Cyfrifiadurol Creadigol, Dylunio Graffig, Darlunio

Bydd ymgeiswyr cymwys wedi:

 1. Cyflwyno cynnig byr (dim mwy na 500 o eiriau) ar sut y byddai’r ysgoloriaeth yn elwa ac effeithio ar astudiaethau celf, dylunio neu gyfryngau’r ymgeisydd;
 2. Cael cyfweliad ffurfiol gyda phortffolio neu glyweliad gydag aelod o’r staff academaidd.

Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Telir yr ysgoloriaeth hon mewn dau randal: 50% yn Semester 1 a 50% yn Semester 2.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen Gais Bwrsariaeth Coleg Celf Abertawe 1853

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
1/3/2018.

Am wybodaeth ar Fwrsariaeth y Dyst AU Celf a Dylunio, gweler isod.

FACE Ysgoloriaethau Teilyngdod Addysg Bellach

face

Meini prawf y dyfarniad:
Dyfernir i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sydd â phroffil Teilyngdod BTEC sy’n cofrestru ar y cyrsiau gradd israddedig llawn amser a ganlyn.  Caiff ceisiadau eu barnu ar eu rhinwedd academaidd ac fe’u rhoddir ar ôl y semester cyntaf.

Ysgol Cyfrifiadura Gymhwysol (10 dyfarniad ar gael):

 • BSc Datblygu’r We
 • BEng Systemau Cyfrifiadurol ac Electroneg
 • BEng Peirianneg Drydanol ac Electronig.

Ysgol Pensaernïaeth, yr Amgylchedd Adeiledig a Naturiol

(10 dyfarniad ar gael):

 • BSc Pensaernïaeth
 • BSc Cadwraeth Amgylcheddol.

Ysgol Peirianneg (10 dyfarniad ar gael)

 • BSc Logisteg a Rheolaeth y Gadwyn Gyflenwi
 • BEng Ynni a Pheirianneg Amgylcheddol.

Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Teilyngodod Addysg Bellach CCCPh

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
15/12/2018.


Bwrsariaethau Cyfadran Busnes a Rheolaeth (CBRh)

Business icon

Meini prawf y dyfarniad:

Ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n cofrestru ar y cyrsiau gradd israddedig llawn amser a ganlyn. Ymgeiswyr cymwys yw’r rheiny sydd wedi cadarnhau mai’r Drindod Dewi Sant yw eu dewis cadarn erbyn Mawrth 1af 2018.

Bwrsariaeth Dinas Diwylliant

BA Rheolaeth Digwyddiadau yn Y Drindod Dewi Sant Abertawe (15 dyfarniad ar gael).

Bwrsariaeth Antur Cynefin

BA Addysg Antur Awyr Agored yn Y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin (15 dyfarniad ar gael). Bydd y fwrsariaeth hon ar ffurf taleb ar gyfer offer neu hyfforddiant priodol.

Mae ymgeiswyr cymwys ar gyfer y dyfarniadau uchod yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Swm y dyfarniad:

Hyd at £500.

Proses gwneud cais:

Ffurflen Gais Bwrsari Antur Cynefin

Ffurflen Gais Bwrsariaeth Dinas Diwylliant

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

1/3/2018.

Ysgoloriaeth Israddedig Yr Athrofa

Vocational Courses Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:

Ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n cofrestru ar unrhyw un o’r rhaglenni israddedig a ganlyn:

 • BA with SAC (rhaglen cyfrwng Saesneg)
 • BA gyda SAC (rhaglen cyfrwng Cymraeg).

 (30 dyfarniad ar gael)

Ymgeiswyr cymwys yw’r rheiny sydd wedi cadarnhau mai’r Drindod Dewi Sant yw eu dewis cadarn erbyn 1/3/18 a chanddynt radd B TGAU mewn Saesneg a Mathemateg a gradd C mewn Gwyddoniaeth

Mae ymgeiswyr cymwys ar gyfer y dyfarniadau uchod yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Telir y fwrsariaeth hon mewn dau randal: 50% yn Semester 1 a 50% yn Semester 2.

Swm y dyfarniad:

Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:

Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Israddedig Yr Athrofa

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:

1/3/2018.


Bwrsariaeth Tyst AU Porth i’r Dyniaethau

Humanities

Meini prawf y dyfarniad:
Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr y flwyddyn gyntaf sydd ar flwyddyn gyntaf y rhaglen Tyst AU Porth i’r Dyniaethau

Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
1/3/2018.

Bwrsariaeth Tyst AU Celf Sylfaen

art icon

Meini prawf y dyfarniad:
Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr y flwyddyn gyntaf ar y rhaglen Tyst AU Celf Sylfaen.

Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,500.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
1/3/2018.


Bwrsariaeth Tyst AU STEM

SEM

Meini prawf y dyfarniad:
Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr y flwyddyn gyntaf ar y rhaglen Tyst AU STEM.

Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £7k.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £500.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
1/3/2018.