Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau  -  Ôl-raddedig

Isod ceir manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsarïau sydd ar gael i’n myfyrwyr ôl-raddedig

 

Bwrsari Pobl sy’n Gadael Gofal

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy’n dod i’r brifysgol o gefndir gofal i helpu gyda chostau cychwynnol adnoddau ac offer
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys thystiolaeth ategol
Gwnewch Gais Nawr: Care Leaver Bursary 19-20

Bwrsariaeth Gofal Plant (Ôl-raddedig)

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr Ôl-raddedig
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig sydd ar y campws sydd â phlant ac nad ydynt yn cael Credydau Treth Gofal Plant
Sylwer bod y bwrsari hwn yn seiliedig ar brawf modd
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais gyda chopi o lythyr credydau treth
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Gofal Plant 19-20 

Bwrsari Profion Diagnostig

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i fyfyrwyr sydd ag angen cymorth gyda chostau Asesiad Diagnostig 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £350
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i cynnwys copi o’ch llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr 
Gwnewch Gais Nawr:  

Bwrsari Dysgu o Bell

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig
Meini Prawf y Dyfarniad: Mae’r bwrsari ar gael i’r rheiny sy’n dysgu o bell ac yn cofrestru ar raglen ôl-radd a addysgir yn YDDS  
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 25/10/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ymweld MyTSD

Bwrsari Ôl-raddedig

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig sydd ar y campws
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gael i’r holl fyfyrwyr ôl-raddedig sydd ar y campws i helpu gyda chostau ychwanegol y cwr
(llyfrau, offer, teithio, ayb).  
Swm y Dyfarniad: Hyd at £300
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ymweld MyTSD

Bwrsari Dilyniant Ôl-raddedigion Y Drindod Dewi Sant

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig sy’n mynd ymlaen i raglen ôl-raddedig
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari a ddyfernir i fyfyrwyr sydd newydd gwblhau gradd israddedig yn Y Drindod Dewi Sant ac sy’n mynd ymlaen i raglen ôl-radd  
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500
Dyddiad olaf i wneud cais:  
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: AR GAU

Nawdd Llywodraeth Cymru:
   Cynllun Bwrsari Meistr 60+

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod:

Myfyrwyr 60+

Meini Prawf y Dyfarniad:
 • Ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru/yr UE sy’n 60 oed neu’n hŷn.
 • Ar gael i’r rheiny sy’n astudio rhaglenni gradd meistr a addysgir neu ymchwil 180 credyd llawn.
Swm y Dyfarniad: £4,000
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Meistr 60+ NLlC 19-20

Nawdd Llywodraeth Cymru:
   Bwrsari Meistri STEMM

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig (STEMM)
Meini Prawf y Dyfarniad:
 • Ar gael i’r rheiny sy’n astudio rhaglenni gradd meistr 180 credyd a addysgir neu ymchwil mewn pynciau STEMM
 • Ar gael i raglenni meistr STEMM cymwys sy’n dechrau yn YDDS o fis Medi
 • Bydd y rhaglenni cymwys yn cael eu cadarnhau cyn bo hir
 • Cyrsiau llawn amser (1 flwyddyn yn unig) a rhan amser (2 flynedd yn unig) yn gymwys
 • Ar gael hefyd i fyfyrwyr 60 oed neu’n hŷn
 • Mae’r nawdd STEMM hwn yn ychwanegol i’r cynllun nawdd ôl-raddedig sydd ar waith ar gyfer myfyrwyr Cymru o fis Medi
Swm y Dyfarniad: £2,000
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol: STEMM - (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth)
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Meistr STEMM NLlC 19-20

Nawdd Llywodraeth Cymru:
   Bwrsari Meistr Cyfrwng Cymraeg

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig (Cyfrwng y Gymraeg)
Meini Prawf y Dyfarniad:
 • Ar gael i’r rheiny sy’n astudio rhaglenni gradd meistri a addysgir neu ymchwil 180 credyd llawn trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhaid i gydran cyfrwng Cymraeg y rhaglen fod werth 40 credyd neu fwy
 • Ar gael i raglenni meistr STEMM cymwys sy’n dechrau yn YDDS o fis Medi
 • Bydd y rhaglenni cymwys yn cael eu cadarnhau cyn bo hir
 • Cyrsiau llawn amser (1 flwyddyn yn unig) a rhan amser (2 flynedd yn unig) yn gymwys
 • Ar gael hefyd i fyfyrwyr 60 oed neu’n hŷn
Swm y Dyfarniad: £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r nawdd hwn yn ychwanegol i’r cynllun nawdd ôl-raddedig sydd ar waith ar gyfer myfyrwyr o Gymru o fis Medi
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Meistr Cyfrwng Cymraeg NLlC 19-20

Bwrsari Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru’n oedolion ifanc (18-25 oed) sy’n gofalu am aelod o’r teulu 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais gyda thystiolaeth ategol
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Oedolion Ifanc â Chyfrifoldeb Gofal 19-20 

Yr Athrofa:
Bwrsari Dilyniant Ôl-raddedig

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr sy'n mynd ymlaen o gwrs israddedig i ôl-raddedig
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gyfer myfyrwyr sy'n mynd ymlaen o gwrs israddedig i wneud cwrs TAR Cynradd neu Uwchradd.
Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd B mewn TGAU Saesneg a Mathemateg a gradd C mewn Gwyddoniaeth
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500
Dyddiad olaf i wneud cais:  
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: AR GAU

Yr Athrofa:
   Ysgoloriaeth Ôl-raddedig

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr sy'n mynd ymlaen o gwrs israddedig i ôl-raddedig (Amser llawn)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari i myfyrwyr sy'n mynd ymlaen o gwrs israddedig ac sy’n gwneud cais i arbenigo mewn un o'r meysydd canlynol ar gwrs TAR Uwchradd:
 • Bioleg
 • Cemeg
 • Ffiseg
 • TGCh
 • Dylunio a Thechnoleg
 • Cymraeg
Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd B mewn TGAU Saesneg a Mathemateg a gradd C mewn Gwyddoniaeth
Swm y Dyfarniad: Hyd at £750
Dyddiad olaf i wneud cais:  
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: AR GAU