Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau  -  Rhyngwladol

Isod ceir manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsarïau sydd ar gael i’n myfyrwyr rhyngwladol

 

Cronfa Amgylchiadau Esgusodol yr UE

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Cymorth i fyfyrwyr ar-gampws o’r UE sy’n wynebu costau ariannol annisgwyl
(costau cyfreithiol/cyfieithu, apeliadau cysylltiedig â visa, profedigaeth, salwch neu anabledd)  
Swm y Dyfarniad: Gwneir dyfarniadau’n ôl yr angen
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflenni ar gael o Wasanaethau Myfyrwyr neu'r Swyddog Cyllid Myfyriwr ar eich campws

Cronfa Amgylchiadau Esgusodol Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol
Meini Prawf y Dyfarniad: Cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol ar-gampws sy’n wynebu costau ariannol annisgwyl
(costau cyfreithiol/ cyfieithu, apeliadau cysylltiedig â visa, profedigaeth, salwch neu anabledd)
Swm y Dyfarniad: Gwneir dyfarniadau’n ôl yr angen
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflenni ar gael o Wasanaethau Myfyrwyr neu'r Swyddog Cyllid Myfyriwr ar eich campws

Bwrsari Dysgu o Bell Ôl-raddedig Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol (du allan i’r DU/UE)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cofrestru ar gwrs ôl-radd a addysgir fel myfyriwr Dysgu o Bell
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
&
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsari’n cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd mewn rhan-daliadau ar draws y flwyddyn academaidd. pro-rata â’r dwysder astudio e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio 60 credyd mewn blwyddyn yn derbyn gostyngiad o £500 y flwyddyn am ddwy flynedd. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan