Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau  -  Rhyngwladol

Isod ceir manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsarïau sydd ar gael i’n myfyrwyr rhyngwladol

 

Cronfa Amgylchiadau Esgusodol yr UE

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Cymorth i fyfyrwyr yr UE sy’n wynebu costau ariannol annisgwyl
(costau cyfreithiol/cyfieithu, apeliadau cysylltiedig â visa, profedigaeth, salwch neu anabledd)  
Swm y Dyfarniad: Gwneir dyfarniadau’n ôl yr angen
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflenni ar gael o Wasanaethau Myfyrwyr neu'r Swyddog Cyllid Myfyriwr ar eich campws

Cronfa Amgylchiadau Esgusodol Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol
Meini Prawf y Dyfarniad: Cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n wynebu costau ariannol annisgwyl
(costau cyfreithiol/ cyfieithu, apeliadau cysylltiedig â visa, profedigaeth, salwch neu anabledd)
Swm y Dyfarniad: Gwneir dyfarniadau’n ôl yr angen
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflenni ar gael o Wasanaethau Myfyrwyr neu'r Swyddog Cyllid Myfyriwr ar eich campws

Interniaeth Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i bob myfyriwr rhyngwladol nad yw’n hanu o’r UE sydd ag angen cymorth ariannol gyda chostau cysylltiedig â’u cwrs  (teithio, offer, ayb)
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200
Dyddiad olaf i wneud cais: 25/10/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: International Internship 19-20 

Ysgoloriaeth Astudiaethau ôl-raddedig Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol
Meini Prawf y Dyfarniad: Ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen ôl-raddedig yn YDDS 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £2,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 25/10/2019
Gwybodaeth Ychwanegol: Myfyrwyr i gysylltu â’r Gofrestrfa Ryngwladol a rhaid cyflwyno cais ar y porth ar-lein
Gwnewch Gais Nawr: International Postgraduate Study Scholarship 19-20 

Bwrsari Dysgu o Bell Ôl-raddedig Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cofrestru ar gwrs ôl-radd a addysgir fel myfyriwr Dysgu o Bell 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 25/10/2019
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ymweld MyTSD

Ysgoloriaeth Astudiaethau Israddedig Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol
Meini Prawf y Dyfarniad: Ysgoloriaeth ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol ar y campws sydd ar raglenni israddedig yn ceisio cael 120 credyd 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 25/10/2019
Gwybodaeth Ychwanegol: Y myfyrwyr i gysylltu â’r Gofrestrfa Ryngwladol a rhaid cyflwyno cais ar y porth ar-lein
Gwnewch Gais Nawr: International Undergraduate Study Scholarship 19-20