why study through the medium of welsh -welsh

Yn Y Drindod Dewi Sant mae modd astudio rhai cyrsiau yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg ynghyd ag opsiynau i astudio’n ddwyieithog, lle astudir rhan o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae cefnogaeth ar gael i’n myfyrwyr gyda’u Cymraeg ac mae ysgoloriaethau penodol i’r sawl sy’n dymuno astudio drwy’r Gymraeg neu’n ddwyieithog.

  • Canolfan Gymraeg Yr Atom yng Nghaerfyrddin
  • Cymuned Gymraeg a Chymreig:Mae tua 2,000 o siaradwyr Cymraeg yn y Brifysgol
  • Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau cyfrwng Cymraeg
  • Llety penodol ar gampws Caerfyrddin ar gyfer siaradwyr Cymraeg
  • Penwythnos y Glas ar gyfer siaradwyr Cymraeg
  • Cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog
  • Cyrsiau Gloywi Iaith Cefnogaeth ardderchog i ddysgwyr a myfyrwyr rhugl
  • Tystysgrif Sgiliau Iaith Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
  • Canolfan S4C Yr Egin, canolfan greadigol a leolir ar gampws Caerfyrddin
  • Cyfle i ymaelodi â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg