Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  10 Rheswm Gwych i Siaradwyr Cymraeg Ddewis Y Drindod Dewi Sant  -  Cyrsiau Cyfrwng Cymraeg

welsh courses

Cliciwch yma: Mynychwch un o'n Diwrnodau Agored

Yn Y Drindod Dewi Sant mae modd astudio rhai cyrsiau yn gyfan gwbl trwy'r Gymraeg. Ceir hefyd opsiynau i astudio'n ddwyieithog, lle astudir rhan o'r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Isod, nodir pa gyrsiau y gellir eu hastudio drwy'r Gymraeg gan nodi faint o'r cwrs sydd ar gael drwy'r Gymraeg.

20 credits

40 credits

80 credits

120 credits

  • BA Celf Gain

180 credits

  • BA Perfformio

Mae cyrsiau prifysgol wedi eu rhannu’n fodylau sy’n gyfwerth â chredydau. Gan amlaf, mae modylau gwerth 10, 15, neu 20 credyd yr un. Ar gyfer gradd Baglor, mae myfyrwyr yn astudio 360 credyd dros dair blynedd, sef 120 credyd y flwyddyn. 

20 credits  40 credits  80 credits  120 credits  180 credits