Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Chwaraeon  -  Canolfan Chwaraeon Campws Llambed

Mae gan Lambed draddodiad hir ym myd chwaraeon oherwydd, yn ôl pob sôn, aelod o staff Coleg Dewi Sant wnaeth ddod â rygbi i Gymru, ac roedd Clwb Rygbi Tref Llambed yn un o sefydlwyr Undeb Rygbi Cymru yn 1881.

Mae rygbi’n cael ei chwarae yma o hyd, ond ochr yn ochr ag amryw o chwaraeon a gweithgareddau gwahanol, na fyddai neb o’r adeg honno yn adnabod llawer ohonyn nhw. Mae chwaraeon sy’n boblogaidd ymysg y myfyrwyr yn cynnwys pêl-droed, hoci, cleddyfaeth, saethyddiaeth, crefft ymladd megis Jiu-Jitsu a Tae-Kwondo a gweithgareddau awyr agored.

Mae cyfleusterau chwaraeon dan do yn cynnwys:

  • Neuadd chwaraeon amlbwrpas gyda chyrtiau badminton
  • Cwrt sboncen
  • Stiwdio ddawns
  • Campfa gydag offer codi pwysau.

At ddefnydd awyr agored, mae gennyf:

  • Gyrtiau tenis
  • Cae criced
  • Caeau pêl-droed a rygbi.

Yn ystod sesiynau i fyfyrwyr mae mynediad yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr i’r pwll nofio lleol, neu gallant ei ddefnyddio fel aelod o’r cyhoedd ar adegau eraill. Hefyd, mae’r ganolfan hamdden fodern gerllaw yn darparu ystafell ffitrwydd a neuadd chwaraeon lle trefnir amrywiaeth eang o ddosbarthiadau a gweithgareddau mwy anffurfiol.

I weithgareddau awyr agored llai ffurfiol, mae dewis helaeth ar gael i fyfyrwyr. Mae Parciau Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog, Eryri ac Arfordir Penfro o fewn pellter gyrru hawdd, ac mae cyfleoedd ardderchog ar gyfer dringo yn y ddau olaf. Mae Mynyddoedd Cambria yn agos iawn (fe’u gelwir weithiau’n “Barc Cenedlaethol angof” Prydain) gyda chymoedd a cheunentydd coediog dwfn, wedi’u gwasgaru rhwng ardaloedd enfawr o weundir di-annedd a syfrdanol.

Darpara’r mynyddoedd, ynghyd ag arfordir cyfagos Bae Ceredigion, gyfle heb ei ail ar gyfer cerdded, canŵio, hwylio, syrffio, ogofa neu ddianc i’r llonyddwch. Mae gweithgareddau poblogaidd eraill yn cynnwys marchogaeth, beiciau mynydd a gwylio bywyd gwyllt.

Costau Aelodaeth

Aelodaeth o’r Gampfa

AELODAETH MYFYRWYR

TÂL

Taliad Blynyddol

£190

Taliad Misol
(Arian, Cerdyn Debyd/ Credyd, Siec)

£20

Talu wrth Ymarfer

£4

Talu wrth Ymarfer (adegau tawel)
10:00am-3:00pm

£2