Pethau y Dylech Wybod

3 Smiling Students

Gwneud cais i Brifysgol yn gofyn bod darpar fyfyrwyr i gwblhau nifer o bethau, rhag mynychu ffeiriau UCAS i gyflwyno ffurflenni cais gyllid.

Rhwng yr adran farchnata y Brifysgol a'r tîm Stori Darganfod My rydym wedi creu yr adran hon i gynorthwyo myfyriwr bosibl drwy'r broses ymgeisio.

Mae gwybodaeth ar y dudalen hon yn cael ei anelu at fyfyrwyr sydd yn gwneud cais i astudio cwrs israddedig ym Mhrifysgol Cymru Drindod Dewi Sant yn dechrau ym Medi 2015.