Hafan YDDS  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Gwybodaeth Hanfodol i Fyfyrwyr  -  Cysylltiadau defnyddiol

Cysylltiadau Defnyddiol

Mae’n bwysig i fyfyrwyr sy’n gwneud cais i brifysgolion gael y cyfle i wneud ymchwil cyflawn i’r prifysgolion o’u dewis. Mae hi mor bwysig gwybod ble i fynd i gael gwybodaeth ac wrth i fwy o adnoddau ar-lein gael eu creu bob dydd, mae’n bwysig bod myfyrwyr yn gwybod o ble y dylen nhw gael eu gwybodaeth.

Isod mae rhestr o wefannau defnyddiol lle gall darpar fyfyrwyr gael gwybodaeth hollbwysig am fywyd prifysgol ac ar yr un pryd adeiladu cysylltiadau cadarn â myfyrwyr eraill sy’n gwneud cais i fynd i brifysgol.

The Complete University Guide


WhatUni


UCAS