Hafan YDDS  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Gwybodaeth Hanfodol i Fyfyrwyr  -  Ysgrifennu Datganiad Personol

Cyngor wrth ysgrifennu’r Datganiad Personol

Myfyrwyr ar y traeth

Mae ysgrifennu’ch datganiad personol yn gallu bod yn heriol ac mae angen i chi ysgrifennu amdanoch eich hun mewn modd addas a phroffesiynol.

Rydym wedi nodi’r deg peth pwysicaf i chi wneud wrth ysgrifennu’r datganiad personol.

  1. Dwedwch wrthym am eich diddordeb yn y pwnc ac o ble ddaeth y diddordeb.
  2. Rhowch fanylion – beth ydych chi’n mwynhau astudio am y pwnc?
  3. Ydych chi’n darllen yn ehangach am eich pwnc? Os ydych, dwedwch wrthym ni beth.
  4. Dwedwch wrthym ni am brofiad gwaith perthnasol.
  5. Pa sgiliau ydych chi wedi datblygu drwy brofiad gwaith/swydd rhan amser/astudiaethau/diddordebau?
  6. Peidiwch â rhestri’ch sgiliau – rhowch esiamplau o sut ydych chi wedi eu datblygu a’u defnyddio.
  7. Cofiwch sicrhau fod yr hyn rydych chi’n sôn amdano’n berthnasol i’r cwrs.
  8. Peidiwch â sôn am bethau sy’n amherthnasol.
  9. Defnyddiwch feddalwedd cywiro sillafu neu eiriadur!
  10. Byddwch yn gadarnhaol a byddwch yn hyderus wrth sôn am eich cryfderau – dyma’ch cyfle i ddweud wrthym ni pam eich bod yn berffaith ar gyfer y cwrs.