Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Creadigrwydd a Dysgu Digidol

Creadigrwydd a Dysgu Digidol

Mae’r adran Creadigrwydd a Dysgu Digidol o fewn PCYDDS (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) yn ymgorffori pedwar prif faes o arbenigedd a phrofiad.

Ewch i'r ardal berthnasol i ddarganfod mwy.

Smiling Student working on imac Dysgu Digidol

Yn arwain ar Addysgeg Ddigidol, datblygu a chyflawni cynnwys dysgu digidol blaenllaw a defnyddio technoleg yn effeithiol ar gyfer asesu dysgu myfyrwyr, gwahaniaethu’r cyflawni a darparu profiadau  dysgu digidol cadarn, perthnasol a diddorol ar gyfer ein dysgwyr.   

Hand on sound mixer Dylunio, Amlgyfrwng ac Argraffu

Yn arwain ar Ddylunio er mwyn cynorthwyo gofynion dysgu, marchnata a chyfathrebu. Mae’r adnoddau yn cynnwys:

 • Dylunwyr Graffeg
 • Gwasanaethau Argraffu
 • Cynhyrchu Fideos
 • Ffotograffiaeth ac Effeithiau Gweledol
Person doing web development work Gwasanaethau Gwe

Yn arwain ar ddatblygiad gwe’r Athrofa, mae’r tîm gwasanaethau gwe yn cynnal ac yn cadw’r wefan ddwyieithog a chanolog sydd ar gyfer y cyhoedd (www.ydds.ac.uk), a gwefannau cysylltiedig. Mae’r gwasanaethau yn cynnwys:

 • Dylunio a Datblygu Gwefannau
 • Hyfforddi ar gyfer, a chynnal a chadw’r System Rheoli Cynnwys (CMS)
 • Profiad Defnyddwyr (UX)
 • Dylunio Cynnwys
 • Chwiliadau Gwefan a Chyrsiau
 • Sicrhau Ansawdd
 • Trefn Lywodraethol a Hygyrchedd.
Immersive room figure standing facing screens Dysgu Trochol

Yn arwain y gwaith o ddylunio a chreu cynnwys Realiti Estynedig i gefnogi dysgu ac addysgu, marchnata, a datblygiadau busnes. Meysydd datblygu rydym yn eu harchwilio ar hyn o bryd:

 • Realiti Estynedig – Realiti Rhithwir / Realiti Estynedig
 • Ystafelloedd Ymdrochol
 • Teithiau Rhithwir Rhyngweithiol