Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Canolfannau Dysgu Caerdydd


Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV)

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) yn darparu conservatoire llais o safon fyd-eang yn un o brif ganolfannau addysg uwch y DU a chyfle i arwain mewn maes y mae Cymru’n adnabyddus amdano.

Ewch i'n hadran Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) am fwy o wybodaeth.


Canolfan Berfformio Cymru (CBC)

Yn 2015, cafodd Canolfan Berfformio Cymru (CBC) ei sefydlu i gynnig astudiaethau perfformio drwy gyfrwng y Gymraeg. Bellach, mae CBC hefyd yn cynnig rhaglenni drwy gyfrwng y Saesneg.

Ewch i'n hadran Canolfan Berfformio Cymru (CBC) am fwy o wybodaeth.