Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Caerfyrddin

Y DRINDOD DEWI SANT WRTH GALON CAERFYRDDINCYMDOGAETH GLOS A DDIOGEL

Mae Campws Caerfyrddin yn sbesial! Mae’n ‘gartre’ oddi cartre’ i dros 1500 o fyfyrwyr, yn gymdogaeth glos a diogel ac yn gymuned ddysgu ofalgar lle mae pawb yn adnabod ei gilydd. Mae’r teimlad o berthyn yn bwysig yma – perthyn i deulu’r Drindod, perthyn i hanes a threftadaeth y campws a pherthyn i brifysgol sydd â’i bys ar byls y genedl.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am WybodaethCyrsiau Caerfyrddin

UWTSD Caerfyrddin

Archwiliwch ardal Campws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a'r hyn sydd gan y dref i'w gynnig.