Mae Caerfyrddin yn ganolfan greadigrwydd gyfoethog a bywiog sy’n dod â chyfuniad unigryw o bynciau o’r celfyddydau creadigol a seiliedig ar berfformio at ei gilydd gyda phrosesau ffilm a chyfryngau digidol uwchdechnoleg, i greu cymuned ddysgu sy’n ddeinamig, arloesol a chyffrous.

Mae meithrin eich awch am eich dewis bwnc yn bwysig i’n staff addysgu brwdfrydig a chefnogol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.