Hafan YDDS  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Canllaw i Rieni a Gwarcheidwaid

Canllaw i Rieni a Gwarcheidwaid

Rydym yn deall eich bod chi eisiau’r gorau i'ch plentyn neu berson ifanc ac eich bod chi am eu cefnogi mewn unrhyw ffordd y gallwch chi wrth iddyn nhw ddewis eu camau nesaf yn eu haddysg.

Pa un a ydych chi'n gyfarwydd â phroses ymgeisio prifysgol neu ei fod yn hollol newydd i chi, gall y wybodaeth ar y tudalennau hyn eich tywys wrth i chi eu cefnogi'ch anwylyd trwy'r cyfnod cyffrous a phwysig yma yn eu bywydau.

Cais am Wybodaeth

Cyngor gan rieni a myfyrwyr

“Mae’n bwysig bod eich plentyn yn gwneud cymaint o’r broses ymgeisio yn annibynnol fel eu bod nhw’n magu hyder ac yn rhan ganolig o’u penderfyniadau ar gyfer eu dyfodol nhw. Ond eich bod chi fel rhieni yno ar y daith ac yn gymorth yn ystod penderfyniadau pwysig gan sicrhau bod eich plentyn yn barod am y cam nesaf.”

Rhiant Chloe, BA Addysg Gynradd gyda SAC  

“Rwy’n cofio cynnig cymorth gyda cheisiadau fy mhlant a dyma oedd fy nghyfraniad i fel rhiant. Roedd yn bwysig mai eu dewis nhw oedd y cwrs a’r coleg ac mai fy rôl i oedd annog iddynt fynychu diwrnodau agored a’u helpu gyda’r ffurflen UCAS.”

Rhiant Siobhán, BA Addysg Gynradd gyda SAC