Actio banner

Rydym yn gosod actio fel prif ffocws addysg myfyrwyr BA Perfformio. Caiff y myfyrwyr eu cyflwyno i dechnegau actio megis Stanislavski, Meisner a Michael Checkov a chânt gyfle i feistroli terminoleg er mwyn hybu cyfathrebiad yn yr ystafell ymarfer, datblygu cysylltiad effeithiol rhwng actorion a gallu dychmygol corfforol  yr actor.

Bydd ein cyfuniad o weithdai, prosiectau ymarferol, gwaith dyfais, a darlithoedd traddodiadol yn rhoi cyfle i’r myfyriwr ddatblygu nid yn unig eu sgiliau perfformio ond hefyd sgiliau beirniadol a gwerthusol fydd yn eu galluogi i wneud y gwaith gorau ar lwyfan ac ar sgrin.  Yn y bôn pecyn arfau amhrisiadwy yw’r hyn a gynhigiwn i’r myfyrwyr a fydd yn ymestyn dychymyg a chodi uchelgais creadigol y perfformiwr.

Yn ystod Lefel 4 ceir cyflwyniad i dechnegau actio megis Stanislavski, Meisner a Checkov a chyflwyniad i syniadaeth Mamet a Tim Ettchells. Drwy’r modylau Prosiect bydd disgwyl i’r myfyrwyr gymhwyso nifer o dechnegau llais a symudiad i amrywiaeth o destunau a sefyllfaoedd actio. Drwy sesiynau wythnosol Crefft yr Actor bydd y myfyriwr yn datblygu hyder fel actor gan ddysgu’r cysylltiad rhwng anadlu, sain, meddwl, y gair, rhythm ac emosiwn. Drwy weithio fel rhan o ensemble bydd y myfyriwr yn dysgu geirfa dechnegol hanfodol, sgiliau gwrando a phwysigrwydd canolbwyntio.

Mae Lefel 5 yn dwysau ymwybyddiaeth y myfyrwyr o bwysigrwydd dangos ymroddiad priodol er mwyn dyfnhau gallu actio drwy gymorth ymarferion. Mae’n datblygu a dyfnhau gallu damcaniaethol a dadansoddol y myfyrwyr i drafod proses mewn cyd-destun ymarferol. Bydd yn dyfnhau sail dechnegol, ymatebiad y corff a’r llais a disgyblaeth broffesiynol y perfformiwr. Yn ystod y lefel hon mae gwaith creu a dyfeisio yn cael ei gyflwyno drwy weithdai a phrosiectau megis modiwl Y Theatr Gymreig.

Erbyn Lefel 6 mae’r myfyrwyr yn barod i ymgymryd â gwaith ar gyflwyniadau theatr sylweddol. Mae cyfle i’r myfyrwyr fireinio’r sgiliau craidd a ddatblygwyd ym modylau blaenorol y rhaglen ac i weithio gyda chyfarwyddwr proffesiynol er mwyn eu paratoi ar gyfer y diwydiant.

Cynnwys Yr Hyfforddiant

 • Actio seico-gorfforol – Technegau Stanislavsky, Chekov a Meisner
 • Theatr yr Absẃrd
 • Theatr Naturiolaidd
 • Theatr Gymreig
 • Actio Ffilm a Theledu
 • Shakespeare
 • Dadansoddi testun
 • Gwaith ensemble
 • Ymladd ar gyfer llwyfan
 • Y Llais fel offeryn
 • Pwyslais ar gemau a chwarae
 • Arfer da y gwagle ymarfer a pherfformio
 • Trawstoriad rolau’r ‘cwmni’
 • Hanes y Theatr 

Modiwlau

 • Crefft yr Actor
 • Y Gair A’r Gerddoriaeth
 • Llais 1 + 2
 • Actio
 • Prosiectau ymarferol 1 – 5
 • Arddangosiad Terfynol
 • Cynhyrchiad 1 + 2