Canu

Mae datblygu sgiliau canu yn bwysig iawn i unrhyw berfformiwr. Drwy gyfuniad o fodylau llais, canu a hyfforddiant lleisiol mae’r myfyrwyr yn datblygu repertoire eang dros ben.

Cyflwynir y myfyrwyr i weithiau cynnar cyfnod y Baróc, operetas Gilbert and Sullivan, gweithiau Rodgers and Hammerstein, ac ystod eang o sioeau cerdd cyfoes gan gyfansoddwyr megis Sondheim, Lloyd Webber, Schwartz, Robert Brown, Piesk & Paul ac eraill.

Drwy gyfuniad o ddosbarthiadau unigol a grŵp ar Lefel 4 mae’r myfyrwyr yn cael eu cyflwyno i elfennau o ganu fel rhan o hyfforddiant yr actor gan ganolbwyntio ar bwysigrwydd y testun. Trafodir agweddau megis cymeriadu, dehongli naratif a hefyd datblygu ystod eang o repertoire er mwyn ehangu eu portffolio.

Gwersi wythnosol un i un sydd ar gael ar Lefel 5. Bydd y myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant unigol er mwyn datblygu technegau perfformio drwy gydol y cyfnod hwn. Bydd y myfyrwyr yn dadansoddi ystod eang o sgiliau technegol, a’r broses o baratoi a chyflwyno perfformiad e.e. eu cryfderau a’u gwendidau technegol, eu cywirdeb o ran arddull, eu dehongliad (ac ynganiad i gantorion.).

Bydd cyfleoedd cyson i adfyfyrio’n feirniadol ar eu cyraeddiadau, a bydd disgwyl iddynt gadw dyddiadur o’u datblygiad. Yn ogystal, bydd cyfle iddynt fynychu ac i gymryd rhan mewn Dosbarthiadau Meistr. Bydd dadansoddi beirniadol o berfformiadau gan gerddorion proffesiynol yn nodwedd ychwanegol i’r hyfforddiant a gynigir.

Mae’r modylau Lefel 6 yn darparu profiad, sy’n  cyfateb i un proffesiynol, o weithio ar gynhyrchiad sioe gerdd gydag ymarferwyr o’r diwydiant. Mae’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr gyfuno’r  sgiliau actio, canu a dawns a ddatblygwyd ganddynt yn ystod Lefelau 4 a 5. Mae’r cyfnod hwn yn herio’r myfyrwyr i gynnal cyfres o berfformiadau dilynol o safon uchel.