Dawns banner

Rydym yn grediniol bod y gallu i symud/dawnsio yn arf bwysig i unrhyw actor neu ganwr. Er y bydd eich hyfforddiant fel dawnsiwr yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau technegol,byddwch hefyd yn datblygu fel artist creadigol sy’n gallu cyfathrebu’n emosiynol gyda chynulleidfa, drwy gyfrwng dawns.

Yn ystod Lefel 4 cynhelir dosbarthiadau Bale, Cyfoes, Jazz a Thapddawnsio ymarferol wythnosol er mwyn datblygu technegau a sgiliau ar draws y pedwar disgyblaeth.

Ar Lefel 5 canolbwyntir ar ddatblygu techneg dawnsio o fewn maes Theatr  Gerddorol. Y nôd erbyn Lefel 6 yw sicrhau fod y myfyrwyr wedi derbyn y sgiliau priodol i ddawnsio o fewncynyrchiadau ar lefel proffesiynol.

Cynnwys Yr Hyfforddiant

 • Gwaith Barre – Plies, Tendus, Glisses, Rond de Jambes, Frappes, Adage, Grand Battement.
 • Gwaith canol ystafell – Ports de Bras, safleoedd traed, paratoi ar gyfer pirwetau a phirwetau unigol, Petit Allegro a dilyniannau teithio.
 • Plies Jazz, Tendus Jazz, Ystum breichiau Jazz, ynysiadau, ciciau a phirwetau Jazz
 • Cerddediad, neidiau a dilyniannau teithio Jazz
 • Curiadau unigol - Tap, Brwsh, Herc, curiad sawdl a churiad blaen troed
 • Curiadau Cyfansawdd – shiffladau, codiadau, rholiau cramp, cam amser sengl sylfaenol.
 • Technegau Cyfoes Graham, Cunningham, Humphrey a Limón

Modiwlau

 • Y Corff
 • Dawns
 • Arddangosiad Terfynol
 • Cynhyrchiad 2