Diwidiant banner

Mae’r cwrs wedi’i greu yn fwriadol i ddatblygu sgiliau a fydd yn eich helpu i greu eich cyfleoedd gwaith eich hun neu i gael gwaith yn diwydiannau creadigol. Un o gryfderau y cwrs yw y trawstoriad eang o diwtoriaid o’r diwydiannau creadigol sy’n gweithio gyda’r myfyrwyr. Maen nhw’n barod iawn i roi cymorth a chefnogi datblygiad gyrfaol y myfyrwyr.

Mae’r myfyrwyr yn derbyn hyfforddiant ar ddatblygu eu C.V. paratoi ar gyfer gweithio yn hunangyflogedig, a chreu eu gwaith eu hunain. Mae’r oriau hir a dwyster y cwrs hefyd yn rhoi sylfaen gre i weithio yn y diwydiant.

Cynnwys Yr Hyfforddiant

 • Paratoi cyfweliadau,
 • Profiad gwaith
 • Creu C.V.
 • Lluniau proffesiynol
 • Creu Sioe un Dyn
 • Showcase’
 • Paratoi ar gyfer gweithio’n hunangyflogedig
 • Gweithio’n Llawrydd
 • Mentergarwch a rheoli cyllid
 • Tiwtorialau

Modiwlau

 • Y Diwydiant
 • Arddangosiad Terfynol
 • Profiad Gwaith

 • Mae Caerdydd yn ddinas fywiog llawn prysurdeb a chynnwrf sy’n sicrhau profiad o fyw cyffrous iawn. Mae gymaint o gyfleoedd ar gael ac nid oes rhaid camu ym mhell i ymweld â’r llyfrgell, i brynu adnoddau neu wylio sioeau mewn lleoedd megis Canolfan y Mileniwm neu’r New Theatre.

   

  Nia DafyddBoom

 • Ethos sylfaenol y ganolfan yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Ngymru a thu hwnt.

   

  Eilir Owen Griffiths,Cyfarwyddwr BA Perfformio