Hoffech chi fod yn un o’n cewri?

Nid yn unig y mae ein myfyrwyr yn gewri, ond rydym ni’n credu bod ein darlithwyr yn gewri hefyd. O feirdd sydd wedi ennill gwobrau i ymchwilwyr, peirianwyr ac arweinwyr busnes byd-enwog. Awduron, penseiri ac artistiaid, maent i gyd yn gewri yn ein llygaid ni!

Os hoffech chi fod yn gawr, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn dysgu rhagor amdaom. Wel, mae ein cewri yn ein caru ni.

Mae boddhad myfyrwyr wedi cyrraedd ei lefel uchaf erioed yn Y Drindod Dewi Sant. Yng nghanlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2017 (ACM), daeth y Brifysgol yn 1af yn gyffredinol yng Nghymru yn y categori ‘Cymuned Dysgu’ sy’n gofyn i fyfyrwyr a ydynt yn teimlo’n rhan o gymuned o fyfyrwyr a staff ac a chawsant y cyfle i weithio gyda myfyrwyr eraill wrth iddynt gwblhau eu gradd.

Hefyd, daeth Y Drindod Dewi Sant yn 2il yn gyffredinol yng Nghymru yn y categorïau ‘Cyfleoedd Dysgu’ ac ‘Adborth ar Asesiadau’. 

Pam oedi? Ymunwch â ni yn 2018!

Llunio Cewri

Tri lleoliad i ysbrydoli,
pob llun, pob gair yn rhan o’r stori,
tri lleoliad i lunio cewri.

lle’r beirdd ...a’r enwogion
y grefft ...a chwaraeon

lle i fyw dy bresennol
ac i greu dy ddyfodol

lle i’r enaid wneud cyfeillion,
lle i bawb gael creu breuddwydion.
Gan Tudur Dylan Jones.